7 krav inför företagslån som du borde känna till

  • Inläggsförfattare:
Par skriver på ett företagslån
Vilken information behöver banken ihop med din ansökan?

För småföretagare kan det vara av stor betydelse att få tillgång till extra finansiering. Utan det kan det vara svårt att få råd med löner, lager, utrustning och andra nödvändiga kostnader. På grund av detta ansöker många företagare om företagslån.

Ämnen som vi tar upp i denna artikel:
Är du medveten om att långivare ställer dessa krav?
1. Lånets syfte
2. Affärshistorik
3. Affärsplan
4. Kreditupplysning
5. Bokföring
6. Säkerhet
7. Kassaflöde
Nästa steg

Tyvärr finns det många specifika krav inför ett banklån som du måste nå upp till. I många fall har en småföretagare svårt att uppnå flera av dessa. Eller, om du behöver finansieringen snabbt tar det ofta för lång tid att få igenom ansökan.

I den här artikeln kommer vi gå igenom vad en typisk långivare förväntar sig att en lånesökande uppnår. När du har läst klart kommer du förhoppningsvis kunna avgöra om ett företagslån är rätt för dig och ditt företag.

Är du medveten om att långivare ställer dessa krav?

1. Lånets syfte

Vissa banker sätter inga begränsningar för hur du spenderar ditt lån men de flesta vill dock veta vad du planerar att lägga lånesumman på. Exempelvis kan det vara svårt att få en låneansökan godkänd där du anger att du avser använda lånet för att betala av eller minska nuvarande skuld.

Vi nämner här några syften som långivare överlag ställer sig positiva till:

  • Förbättring av kassaflöde
  • Köp av utrustning
  • Betalning för expansion av företaget
  • Köp av inventarier
  • Löner

Vill du slippa oroa dig för att banken ska ge avslag på grund av ditt syfte till lånet? Att ansöka om företagslån hos en online-långivare kan vara ett bra alternativ i detta avseende. Många av bankerna på nätet sätter inga begränsningar för hur du får använda lånet.

2. Affärshistorik

När en långivare går igenom din ansökan kommer de kontrollera hur lång erfarenhet du har inom företagande. Om du har ägt ditt företag i flertalet år och under den tiden skött företagets ekonomi ansvarsfullt kommer det vara till din fördel.

I jämförelse kommer motsatsen att ha negativ effekt. Dåligt skött ekonomi och ett nystartat företag kommer ha svårare att få ett lån godkänt.

I slutändan kommer beskedet bero på om långivaren tror att ditt företag kommer bli framgångsrikt tack vare lånet. Om de tror på dig och ditt företag kommer de med största sannolikhet godkänna låneansökan. Om långivaren är tveksam på din betalningsförmåga kommer de förmodligen att avslå ansökan.

3. Affärsplan

När du ansöker om ett lån kan du bli ombedd att även lämna din affärsplan. Det kan kännas svårt och tråkigt att utforma men affärsplanen kan hjälpa banken att bestämma rätt lånebelopp och avbetalningstid.

Innan du lämnar in affärsplanen bör du se över den så att företagets ekonomi, mål och annan relevant information är korrekt. Låt även gärna någon som är insatt i ditt företag se över affärsplanen.

Läs gärna vår sida om affärsplan och hur man utformar en.

Gör en affärsplan inför låneansökan

4. Kreditupplysning

Inför varje företagslån tar långivaren alltid en kreditupplysning på dig och företaget. Med den kan de först och främst se hur du skött din ekonomi historiskt. Kreditvärdigheten som de får fram är främst viktig hos dig som driver enskild firma eftersom du och företaget är ett och samma. Du som företagsägare av en enskild firma tar personligt ansvar för företagets ekonomi.

Innan du ansöker kan det vara en god idé att kontrollera din kreditvärdighet. Om din kreditvärdighet är låg kan du nämligen försöka höja den innan du ansöker om lånet. Det vanligaste är att en låneförmedlare, som vi rekommenderar, använder UC som kreditupplysningsbolag. Ta kontakt med UC och hör med dem hur du bör göra för att eventuellt höja din kreditvärdighet.

Om du inte har en god kreditvärdighet kan det vara svårt att bli godkänd för ett företagslån. Eller om du blir godkänd för lånet, med låg kreditvärdighet, kan detta återspeglas i en hög ränta. Se i sådana fall över andra alternativ i form av factoring eller checkkredit.

5. Bokföring

Förutom kreditupplysning begär långivaren även att du skickar in företagets finansiella rapporter. Hur många och vilka rapporter du behöver skicka in beror på vilken långivare du ansöker till. De flesta långivarna kommer dock att behöva din resultat- och balansrapport. De kan även begära utdrag från ditt bankkonto.

Efter att du har skickat in ovanstående kommer banken kunna avgöra om du är en stark lånekandidat.

6. Säkerhet

Om din kreditvärdighet är för låg och din bokföring visar röda siffror kan din väg till ett företagslån vara att ställa någon form av säkerhet. Säkerheten kan vara din personliga eller företagets egendom. Säkerheten ställer du som en garanti för att lånet kan återbetalas.

Långivaren matchar värdet på säkerheten med värdet på det lån du begär. För större lån är det inte ovanligt att banken begär strukturella säkerheter, som exempelvis ett hem eller ett kontor. Om säkerheten är företagets egendom kan även utrustning och lager gå bra.

I Sverige är personlig borgen en väldigt vanlig form av säkerhet. Som borgenär går man i god för lånet och blir skyldig att betala av lånet om låntagaren, av någon anledning, inte har möjlighet att göra det.

Läs mer om personlig borgen.

7. Kassaflöde

En av de främsta finansiella problemet för en bank när det gäller att ta emot sökande är hur företagets kassaflöde ser ut. Med kassaflödet vill långivaren se om företaget genererar tillräckligt med pengar för att betala tillbaka lånet i tid. För att fastställa det kommer banken begära information om dina primära inkomstkällor. Långivarna vet att kassaflödet är en vanlig utmaning för en företagare, särskilt de som driver en säsongsbetonad verksamhet.

Nästa steg

Alla krav du måste uppfylla för att få ett företagslån kan verka skrämmande. Men med noggrann planering inför en ansökan kan kanske ditt företag nå framgång.

En online-långivare ställer vanligtvis inte samma krav som en konventionell bank. Det kan därför vara ett bra alternativ att ansöka om företagslån via en alternativ långivare på nätet. På det sättet hittar du finansiering lättare och slipper gå igenom en lång och komplicerad process som en ansökan hos en konventionell bank ofta innebär.