Att göra en affärsplan

En affärsplan kan man jämföra med en karta som är ritad där det står hur du på snabbaste och bästa sätt ska nå ditt mål med ditt företagande, det vill säga att nå framgång. Man bygger ju inte ett hus utan ritning, ett hus kan alldeles säkert bli bra utan ritning men det tar mycket längre tid och blir med största sannolikhet inte alls lika bra som om man har en ritning. Det är samma sak med företagande. Det kan kanske låta skrämmande att göra en affärsplan, som att det är ett stort projekt, men det behöver inte vara så komplicerat. De flesta tycker till och med att det är kul att sätta ut mål för sitt framtida företagande.

För en del kan det kännas självklart vad man vill göra med sitt företag och därför inte något som man behöver skriva ned. Men det handlar inte bara om att få det nedskrivet, man får ofta nya idéer när man sätter sig ner för att tänka igenom sakerna en extra gång för att sedan skriva ned dem. Man kan på så sätt också förbättra affärsplanen som man har hållit i huvudet. På längre sikt kan detta vara ett sätt för dig att sparar in på både din tid och dina pengar.

Affärsplanen kan ses som en karta, en karta som innebär att du får en klar översikt över ditt företags framtid. Du kan ta fram den när du stöter på hinder och har för många andra idéer att bolla med i huvudet. Som de flesta entreprenörer vet så flyger det ofta runt många idéer och tankar på en och samma gång.

Vem ska se din affärsplan?

Man kan skriva affärsplaner både för sig själv, en långivare eller en riskkapitalist. Affärsplanen bör vara utförd på olika sätt beroende på vem som ska se den. En bank eller långivare vill oftast se siffror för att se så att budgeten som du satt verkar realistisk och att du har koll på amorteringar för det kommande företagslånet. En riskkapitalist som både investerar i dig och ditt företagande vill ofta se mer övergripande mål och visioner som du har med ditt företag. Det är mycket värt för en riskkapitalist om du verkar vara en engagerad person som brinner för ditt företag och även din affärsplan.

Affärsplan

Vilket problem kommer ditt företag lösa?

De mest framgångsrika företagarna har alla en gemensam grund att stå på. De har ett bra svar på vad deras produkt eller tjänst löser för problem för den kund som de riktar sig mot. Ställ dig själv samma fråga: ”Vilket/vilka problem löser min produkt eller tjänst?”. Ta därefter med svaret i din affärsplan.

Varför ska man skriva en affärsplan?

 • Du kommer kunna identifiera vad du är bra och mindre bra på att göra.
 • Så du kan se om din idé kommer vara lönsam.
 • Få ett underlag som visar om det är en god idé för dig att starta ett företag.
 • Identifiera problem som du kan ta hand om innan de uppstår.
 • Den kommer motivera dig i stunder då en del saker känns tungrodda.
 • Ett bra underlag att visa upp för långivare, banker, kreditföretag, investerare, leverantörer, myndigheter och även kunder.

”Det här verkade jobbigt, behöver man verkligen skriva en affärsplan?”

För vissa individer faller sig det teoretiska inte så naturligt, men man har planen klart för sig i huvudet hur man vill att sitt företag ska fungera. Är det verkligen nödvändigt med en affärsplan?
Sanningen är den att det går bra att starta ett företag utan en affärsplan, men för ens egen del så är det alltid bra att ha en affärsplan nedskriven. Om man tycker att det är jobbigt så går det även bra att göra en nedbantad version där det viktigaste står, vilket då kan vara:

 • Vilken produkt eller tjänst är det som du ska sälja och hur kommer den till ditt företag och hur blir den därefter levererad till kund?
 • Hur kommer du marknadsföra ditt företag, produkt eller tjänst?
 • Vilka kunder kommer företaget ha? Beskriv dem kort med exempelvis ålder, kön och civilstånd.
 • Vilka risker finns det i företaget som kan vara bra att vara vaksam på?
 • Gör en budget, förslagsvis likviditets- och resultatbudget. Läs mer om budgetering.
 • Hur kommer produkten eller tjänsten att bli såld? Blir den såld lokalt i butikslokal eller även i webbshop på nätet? Är produkten riktad mot privatperson eller företag? Blir den såld till grossist eller direkt till slutkund?
 • Formulera på ett lättförståeligt sätt hur företaget ska tjäna pengar. Alltså din affärsidé helt enkelt.

Ta till vara på dina styrkor och tillför dem till företaget, om du är novis inom företagande så kan också en person som kan fungera som en mentor vara ett optimalt alternativ, förslagsvis någon som har erfarenhet av företagande som själv har gått på en del minor tidigare. Det är bra att göra misstag eftersom man lär sig av dem. Tänk dock på att försöka göra så få misstag som möjligt – en mentor kan därför vara den guide i företagsdjungeln som du behöver.

Innan du börjar skriva affärsplanen

Det är bra att gå igenom några saker innan du sätter igång med skrivandet av en mer grundligt planerad affärsplan:

 • Sätt ett mål för när du vill att affärsplanen ska vara klar och följ det datumet.
 • Ha klart för dig vem du skriver affärsplanen för och även varför du skriver den – Är det en bank som ska läsa den eller är det bara du själv? Försöker du kanske få pengar ifrån en extern investerare eller ska du presentera affärsplanen för en grossist som du vill bli återförsäljare för?
 • Samla information som du behöver för att affärsplanen ska gå att skriva utan avbrott.
 • Skriv lättförståeligt, kort och koncist.
 • När du har skrivit ett första utdrag är det bra att låta den ligga över en natt eller till och med några dagar för att samla nya tankar och idéer. Ofta så kan det vara så att man tänker helt annorlunda efter en natts sömn jämfört med hur man tänkte när man skrev det första utdraget.
 • Var inte rädd för att fråga vänner och bekanta om hjälp. Fråga gärna någon som driver ett eget företag och som även har varit med om att ta fram en affärsplan förut.

En grundlig affärsplan

Om du känner att du vill grotta ner dig i framtagandet av affärsplanen så följer här en mer detaljerad beskrivning på vad en affärsplan bör innehålla, glöm inte att även tänka på ovan nämnda punkter.

Affärsplanen bör innehålla följande:

Din affärsidé

Kortfattat tar du upp vad din produkt eller tjänst är och beskriver den. Skriv även vilken din kund är och varför de kommer välja just dig som sin leverantör.

”Sälj dig själv”

I en ”Om mig”-sektion ska du försöka sälja dig själv. Skriv om din bakgrund, (ta med fördel upp bakgrund som kan kopplas till företagandet), bakgrundsfakta ska kunna övertyga andra om att du kommer lyckas med ditt företag. Berätta även om dina goda egenskaper. Har du något nätverk som du kan koppla till firman och vilka erfarenheter har du inom ditt område? Allt som du skriver under denna punkt kommer främst vara intressant för eventuella långivare, banker, riskkapitalister eller kreditgivare.

Din produkt eller din tjänst

Beskriv detaljerat om vad som utmärker just din produkt eller tjänst. Skriv ner dess fördelar, det kan vara bra att titta på när du i ett senare skede ska sälja produkten/tjänsten. Riktar du in dig på lågpris eller är det tvärtom kvalité som gäller? Tillverkar du produkten själv? Hur går tillverkningen till i sådana fall? Hur ska produkten distribueras? Vad har du för planer inför framtiden? Ska produktens marknad breddas och till och med säljas utomlands? Kommer produktsortimentet bli bredare och innehålla fler produkter framöver också?

Marknaden som produkten/tjänsten ska bli såld på

Hur ser marknaden för produkten/tjänsten ut för tillfället? Växer den, står den still eller är den till och med nedåtgående? Hur ligger priserna på marknaden jämfört med den prisnivå som du har tänkt lägga dig på? Vilket upptagningsområde ska du förse och hur stort är det? Hur når du ut till potentiella kunder, är dessa privatpersoner eller företag? Har du redan ett kundunderlag i dagsläget? Hur mycket och med vilken frekvens köper kunderna? Vilken betalningsform föredrar de?

Dina konkurrenter

Vilka är dina konkurrenter och hur jobbar de? Ta reda på deras styrkor på marknaden och även vilka deras svagheter är. På vilket sätt kommer du vara bättre än dina konkurrenter? Fråga familj och vänner om de har handlat av konkurrenter och även vad deras uppfattning om dem är.

Reklam och marknadsföring

Hur går du till väga för att locka kunder till ditt företag? Ska du trycka upp logotyp och visitkort eller också andra reklamartiklar? Ska du ta fram en hemsida till företaget? Säljer du din produkt själv eller går försäljningen via en grossist? Vilken prisnivå ska din produkt/tjänst ligga på? Det har blivit viktigare än någonsin med bra marknadsföring för ett lyckat företagande. Det är väldigt populärt med reklam på t.ex. Facebook, Instagram, Snapchat eller även TikTok. 

Din bolagsform

Vilken företagsform ska bolaget ha? Aktiebolag, enskild firma eller handelsbolag?

Lokaliteter, lager och maskinpark

Vilket behov av lokaler har din verksamhet? Kommer du ha ett varulager? Behöver du köpa in maskiner eller andra inventarier?

Budgetering​

Hur ser företagets ekonomi ut? Beskriv dina inkomster och utgifter men även det allmänna penningflödet. Ta också med din resultatbudget och likviditetsbudget här. Lär dig mer om budgetering.

Din finansiering

Hur ska företaget finansieras? Har du egna pengar som du kan lägga in i firman eller behöver du ta ett företagslån genom långivare eller bank? Har du möjlighet att ansöka om ett så kallat ”starta-eget-bidrag”?

Din målbild

Hur ser din vision för företaget ut? Hur ser det ut om 1 år, 4 år eller 10 år? Har du några anställda? Hur mycket omsätter företaget? Har företaget expanderat?

Analysera svagheter och styrkor

Skriv ner dina svagheter och även vilka hot som finns. Analysera dessa och var vaksam på dem framöver och ha en plan för hur du ska agera om dessa inträffar. Skriv ner dina styrkor och vilka möjligheter som finns med företaget, ha dessa i aktning framöver så du kan bli motiverad av dem om företagandet under stundom känns tungt.

Gör din affärsplan enkel och lätt, den behöver inte vara så komplicerad. Huvudsaken är att du väcker tankar och idéer hos dig själv för att sedan skriva ned dem.