Företagslån till aktiebolag

Det är i dag vanligt att företag väljer att ta lån till sitt aktiebolag. Pengarna kan vara ämnade för att växa eller för att klara sig vid sviktande marknad och konjunktur. Det som ofta är gemensamt för dessa företagare är att de behöver lånet snabbt när de har bestämt sig för att ta ett företagslån.
Anledningarna kan vara många, här på Företagslånet.nu går vi igenom fallgropar och vad man ska se upp för men även vilka fördelar som finns med företagslån till aktiebolag. Vi går även igenom allt ifrån budgetering, ränta, säkerhet till hur ansökan om företagslån för aktiebolag går till.

Företagslån till aktiebolag

Vilka användningsområden finns det?

Anledningarna till att man som företagare väljer att ta ett företagslån är kanske lika många som det finns låneansökningar.

 • Ett aktiebolag som befinner sig i en tillfällig ekonomisk nedgång kan behöva ett lån för att klara av en kortare period med ekonomisk svacka. Notera här att nyckelorden är tillfällig och kortare. Det är viktigt för dig som företagare att veta att företagets ekonomiska situation kommer bli bättre. Så att man har möjlighet att betala tillbaka företagslånet inom sikt, med ränta och månadsavgift. Ett företagslån bör alltid ses som en tillfällig lösning.
 • Ett nystartat aktiebolag kan ha behov av ett företagslån för att finansiera inköp av maskiner och inventarier. Eller bara för att få rullning på verksamheten.
 • Mindre lån kan man även ta om det blir ett glapp mellan utgifterna som företaget har kontra intäkterna via fakturor som ofta har 30 dagars kredit.
 • Behovet av renovering kan uppstå om man tror att det vore gynnsamt för verksamheten. Till exempel restauranger eller andra lokaler där en fräsch lokal vore extra uppskattad.
 • Reklam och marknadsföring kan vara kostsamt vilket man då kan finansiera med ett företagslån. Tror man på sin produkt/tjänst så kan det vara en bra investering.

Vad är kravet på dig som företagare för att få ett företagslån till aktiebolag?

Långivaren vill alltid försäkra sig om att den/dem de lånar ut pengar till kommer att kunna betala tillbaka företagslånet på ett eller annat sätt. Man talar då om aktiebolagets återbetalningsförmåga och med hur stor säkerhet företaget kommer kunna betala av företagslånet.

Exakt vilken informationen som banken kräver varierar stort från fall till fall och vilket företag det är som ansöker. Ett aktiebolag som är nystartat och precis ska börja sin resa har ingen möjlighet att visa på siffror ifrån föregående år. Och behöver därför övertala långivaren att företagets framtid ser ljus ut genom affärsplan och budgetering.

Connect Sverige har tagit fram en bra guide till hur man skriver en bra affärsplan som vi rekommenderar:
Guide till att skriva en affärsplan till aktiebolag
ALMI har tagit fram bra guider till hur man budgeterar på bästa sätt:
Guide till att göra en budget till aktiebolag

Som vi ovan har nämnt har mer etablerade aktiebolag fördelen att kunna visa långivaren historisk ekonomisk framgång. Detta genom balansräkningar och bokslut för att påvisa en god ekonomisk framtid.

Ofta räcker inte ovan nämnda, för varken nystartade eller mer etablerade företag, för att få ett företagslån. Etablerade aktiebolag kan behöva omsätta en viss summa pengar. Pantsättning av inventarier, lager eller fastigheter kan också vara ett sätt för banken att få säkerhet för företagslånet.

Det är faktiskt så att det även finns företagslån till aktiebolag som inte kräver någon säkerhet. Räntan brukar vara betydligt högre på dessa lån och beloppet som ett företag kan begära är överlag mindre eftersom långivare tar en större risk om ingen säkerhet finns.

Vad tittar banken på lite mer exakt inför ett företagslån?

 • Banken tittar på och utvärderar företagets framtida förmåga att betala tillbaka lånet.
 • De titta även på vad aktiebolaget kan erbjuda i form av säkerhet för företagslånet.
 • Om företaget får hjälp med ekonomin i form av redovisningskonsult och revisor.
 • En grundlig kontroll av företagets ägare och deras bakgrund, privata ekonomi och vilken utbildning som de har.
 • Säkerställer att pengarna ska användas till något som kan ge återbäring i framtiden och att det finns en strategi för detta.

Ovanstående är bara exempel på vad en långivare kan kontrollera inför ett företagslån, vissa vill veta mer, vissa mindre. Överlag är det så att ett äldre företag med god ekonomisk historik har lättare att få lån och behöver inte bli kontrollerade lika ingående som ett nyare aktiebolag.

Företagslån med personlig borgen

Att gå i borgen för ett lån är ett annat sätt att erbjuda säkerhet åt en långivare. Borgenären kan vara någon som är delägare i aktiebolaget eller så kan det vara någon utomstående. Oftast är det någon som är väldigt nära bekant med den/de som ansöker om företagslånet. Borgenären går i god för lånet och förbinder sig således att betala tillbaka lånet om banken skulle kräva det, som en sista utväg. Vissa långivare kräver att borgenär finns när man ska ta ett företagslån. Vid större belopp kan det till och med vara ett krav att det finns mer än en borgensman.

Det är viktigt att gå igenom budget, amortering (återbetalning) och räntor för att skapa sig en klar bild över vad företagslånet innebär innan man som borgensman beslutar om att gå i borgen för ett aktiebolag. Då det kan få stora konsekvenser för din privatekonomi.

Jämför långivare inför företagslån till aktiebolag

I dagsläget finns det en uppsjö av långivare på marknaden. Alla med sina för- och nackdelar. Vissa har högre eller lägre ränta. Vissa har inte lika hårda krav på säkerhet som andra. Överlag så bedömer de ett aktiebolags betalningsförmåga något olika. Det är därför alltid bra att jämföra offerter ifrån olika långivare. Detta för att på så sätt försäkra sig om att man får det bästa företagslånet med bäst villkor.

Många kreditupplysningar kan sänka ditt kreditvärde. Det kan därför vara en god idé att använda sig av en låneförmedlare som jämför flera aktörer åt dig med enbart en kreditupplysning.

Ränta på företagslån till aktiebolag

Likt andra typer av lån så fungerar räntan på företagslån till aktiebolag som så att räntan är det priset som du får betala för att låna pengar ifrån en långivare. Räntan är en viss procent av lånebeloppet. Hur stor procentandelen blir kan variera väldigt mycket beroende på hur stor risk banken anser att ett företagslån till ert aktiebolag innebär. I regel gäller följande: hög risk = högre ränta, låg risk = lägre ränta.

Vi har ovan nämnt olika säkerheter och borgensmän. Om en eller båda av dessa alternativ kan användas vid företagslån till aktiebolag så kan även det användas som ett sätt att få en lägre ränta för att på ett sådant sätt ge banken en trygghet. Om man som nystartat aktiebolag inte har någon ekonomisk historik att visa långivaren, kan säkerhet och borgensmän vara ett väldigt viktigt sätt för att hålla nere räntan.

Likt andra sorters lån så kan även räntan på ett företagslån till aktiebolag vara fast, rörlig, ha räntetak eller räntefri.

 • Fast ränta – Lån med ränta där räntesatsen (procentandelen) är låst/fast under en viss period. Oftast under några år. Läs mer om fast ränta.
 • Rörlig ränta – Lån med ränta där räntesatsen (procentandelen) blir ändrad i takt med marknadsräntan (reporäntan), oftast månadsvis eller kvartalsvis. Läs mer om rörlig ränta.
 • Lån med räntetak – Lån med ränta där det finns ett tak för hur högt räntan kan stiga. Oftast betalar man en premie för ett sådant lån. Läs mer om lån med räntetak.
 • Lån utan ränta – Lån som är räntefritt, det betyder dock inte att lånet inte medför någon kostnad. Lånet kan man betala av genom fasta avgifter istället för ränta. Läs mer om räntefria lån.

Vad blir kostnaden för ett företagslån?

Den slutliga kostnaden för ett lån beror på tre faktorer: löptid, avgifter och ränta. Räntan och avgifter är sådant som långivaren bestämmer över med olika villkor som ni gemensamt bestämmer. Löptiden, (under hur lång tid lånet ska bli avbetalt), är däremot något som du som låntagare bestämmer över. Överlag är det så att en längre löptid betyder större kostnader. Medan en kortare löptid betyder lägre kostnader. Detta faller sig naturligt, då man betalar räntan och eventuella avgifter varje månad blir företagslånet dyrare ju längre tid som du har det. Som tumregel bör man betala av sitt lån så fort som möjligt för att hålla nere lånekostnaderna.

Hur mycket pengar kan jag begära till mitt företagslån?

Vissa långivare har högre lånetak än andra, det är den första faktorn. Den största faktorn brukar dock vara hur aktiebolagets nuvarande ekonomiska situation ser ut. Om företaget som begär lån till exempel har en god ekonomi med god lönsamhet begär pengar för att kunna expandera, har de en större chans att kunna få låna ett högre belopp än ett nystartat företag som begär lånet för att komma igång med sin verksamhet.
Som vi har nämnt tidigare så kan man använda borgen eller någon sorts säkerhet för att kunna låna ett högre belopp. Man ger banken en trygghet på ett annat sätt, detta kan vara ett bra alternativ för exempelvis ett nystartat aktiebolag. Gör upp en budget och en avbetalningsplan för att veta exakt hur mycket som du behöver låna och hur lång tid det kommer ta att betala av lånet. Begär inte mer pengar än vad aktiebolaget behöver.

Företagslån till aktiebolag med betalningsanmärkning

Det går att få ett företagslån även om man har betalningsanmärkningar, men det blir oftast svårare. Vanligtvis uppkommer en betalningsanmärkning när man inte har skött betalningar av fakturor och avbetalningar som man som privatperson eller företag har.

En långivare strävar efter att hitta låntagare med så god återbetalningsförmåga som möjligt. Det kan därför straffa sig att ha betalningsanmärkningar när man ansöker om företagslån med betalningsanmärkningar. Straffet blir oftast högre räntor i kombination med sämre avtalsvillkor, samtidigt som kravet på säkerhet blir högre. Säkerhet kan man erbjuda genom personlig borgen, inventarier eller privat egendom.

Finansbolaget som ämnar erbjuda ett företagslån till ditt företag kontrollerar din återbetalningsförmåga genom en kreditupplysning som de tar i samband med att din låneansökan kommer in. Oftast tar kreditupplysningsföretaget fram information om din ekonomi genom uppgifter från Kronofogden, Skatteverket, Bolagsverket m.m. De tre största kreditupplysningsföretagen i Sverige är UC, Creditsafe och Bisnode, alla har de olika metoder för att mäta din kreditvärdighet. Läs mer om vilken information de samlar in om dig och ditt företag.

Gör en budget för företagslån till aktiebolag

Det är viktigt att budgetera inför att företagslån. Att ha en realistisk budget för hur intäkter och utgifter kommer se ut för företaget under den tid som du kommer behöva företagslånet. Det finns olika budgetar inom företagandet, de som är relevanta inför ett företagslån är resultatbudget och likviditetsbudget. Dessa kommer vi gå igenom nedan.

Resultatbudget

En resultatbudget är som den låter, en budget där man budgeterar om hur man tror framtiden kommer bli försäljningsmässigt. Hur mycket måste företaget sälja för att gå med vinst? Om aktiebolaget tar ett företagslån, hur mycket mer måste vinsten öka för att täcka upp för räntekostnaderna som företagslånet innebär? Kommer investeringen som man kommer använda lånebeloppet till att generera tillräckligt mycket pengar för att täcka upp för räntekostnaderna?

Aktiebolag som har varit verksamt i ett antal år har den fördelen att de alltid kan kolla historiska försäljningssiffror och implementera dessa i en budget. Historiska data är dock ingen garanti för framtida resultat. Det är därför viktigt att alltid göra nya efterforskningar när man ska lägga en ny budget.

Med ett nystartat aktiebolag finns dock inte denna möjlighet. Ett nystartat företag kan i stället kontrollera hur deras bransch har sett ut historiskt, genom till exempel branschindex: https://www.avanza.se/marknadsoversikt.html

Investeringen som företagslånet innebär kan även minska omkostnader genom effektivisering av verksamheten. Genom till exempel bättre och mer effektiva maskiner i en tillverkningsprocess. Eller varför inte ett mer automatiserat kassasystem som gör att man kan dra ner på personalomkostnader. Om företagslånet innebär bättre vinstmarginaler så behöver nödvändigtvis inte försäljningen öka för att täcka upp för räntan på lånet.

Likviditetsbudget

Likviditetsbudgeten visar hur man spår att likviditeten ska vara månad för månad i aktiebolaget. För att på så sätt kunna se hur man förväntar att svängningarna i likviditeten ska vara i olika perioder på året. Till exempel så säljer givetvis en glassförsäljare mer glass under vår och sommar och mindre resterande del av året. Likviditeten går således ner i och med beställningar till lagerhållning. Inför vår och sommar borde därför likviditeten går ner hos en glassförsäljare.

Inför inköp av lager eller vid vissa månader som är svårare av någon anledning kan det kanske vara klokt med ett företagslån, för att sedan kunna betala tillbaka när likviditetsbudgeten säger att likviditeten kommer vara högre. Med en likviditetsbudget kan man även förutspå hur lång löptid som lånet behöver vara på.

Se därför till att välja en långivare där räntan är som mest fördelaktig för den löptid som du behöver. Vissa långivare erbjuder dock företagskunder att betala av sitt lån i förtid utan extra avgift.

Räddaren i nöden – En betalningsfri månad

Vissa långivare erbjuder en betalningsfri månad. Skulle det vara så att någon budget inte riktigt stämmer med hur verkligheten ser ut. Till exempel en period med sämre försäljning. Kan man då som företagare nyttja en betalningsfri månad och då inte betala något för lånet under en månads tid. Betalningen skjuter man dock upp och lånet förlänger man med en månad och blir således dyrare. Då du fortfarande måste betala ränta för den betalningsfria månaden, lägger man den räntan på övriga kommande månader och lånet blir samtidigt förlängt med en månad.

Företagslånet blir alltså dyrare med en betalningsfri månad. Men det kan vara bra att ha som en räddare i nöden om budgeten inte stämmer med verkligheten. Dock ska man alltid försäkra sig om att försäljningen kommer att öka kommande månader innan man bestämmer sig för att ta en betalningsfri månad för företagslånet.

Varför blev min låneansökan nekad?

Det kan finnas många anledningar till att en låneansökan blir nekad, kanske är din affärsplan, enligt banken, inte tillräckligt realistisk? Eller så är kanske affärsplanen inte tillräckligt tydligt skriven och förklarande? Oavsett så är det alltid klokt att höra av sig till långivaren efter ett avslag. Man frågar då varför man fick avslag och vad man kan göra bättre för att få igenom företagslånet. Kanske kan du säkra lånet på något annat sätt som du själv inte har tänkt på?

Olika banker och långivare har olika krav, vänd dig till flera olika för att jämföra och välja.

Låna ut egna pengar till sitt aktiebolag

Om du som privatperson har tillgång till extra likviditet kan du som privatperson låna ut pengar till ditt aktiebolag. Det kan vara ett bra alternativ till att ta ett företagslån från en bank.

Den mest uppenbara fördelen att ta ett lån av sig själv är att man slipper betala räntor och avgifter till en långivare. Räntan betalar du i stället till dig själv som privatperson. Räntepengarna blir således kvar i din ägo.

Är det inte olagligt att låna av sig själv?

Det kan låta märkligt att låna av sig själv, kanske till och med olagligt. Det är inte olagligt att som privatperson låna ut pengar till sitt aktiebolag. Det kräver dock välskrivna avtal och att räntan inte är orimligt hög, den måste vara marknadsmässig. En marknadsmässig ränta brukar man ofta anse en ränta vara som följer statsräntan med ett tillägg på några procent, procentsatsen som man tillåter beror på vilken risk du som privatperson kan anses ta genom att låna ut till ditt aktiebolag.