Att ta företagslån med betalningsanmärkning

Att ha kapital till sin affärsidé kan vara avgörande för ett företags existens. Både vid nystart och vid expansion kan ett företag behöva låna pengar för att uppnå de mål som man sätter för sitt framtida företagande.

Många undrar vad som krävs för att få en betalningsanmärkning när de har fått en? Olika kredituppgiftslämnare har olika kriterier för vad de anser vara tillräckligt för att en person ska få en betalningsanmärkning. Som regel bör man undvika att få betalningspåminnelser, en andra påminnelse kan resultera i en betalningsanmärkning.

Företagslån med betalningsanmärkning

 

Om man har en dröm om att komma igång med sitt företag men inte har de ekonomiska resurserna kan ett företagslån vara avgörande. Med betalningsanmärkningar kan det bli svårare att få igenom ett företagslån.

Visst kan det kännas tufft att bli ”straffad” för tidigare ekonomiska förseelser när man ska ta ett företagslån. Det blir mer komplicerat att få igenom ett lån men det är inte omöjligt. Villkoren är dock annorlunda om man har betalningsanmärkning och det blir viktigt att man läser igenom dessa noggrant.

Vi på Företagslånet.nu har sammanställt information som kan vara bra att veta om man har för avsikt att ta ett företagslån om man har betalningsanmärkningar. Exempelvis hur det går till att ta ett företagslån med olika bolagsformer om man har betalningsanmärkning. Vi går även igenom vad en betalningsanmärkning är och en del vanliga frågor gällande betalningsanmärkningar.

Information om betalningsanmärkningar

En betalningsanmärkning uppstår när en person eller företag inte betalar sina skulder. Skulder så små som 100 kronor kan bli till en betalningsanmärkning om de inte blir betalda i tid efter påminnelser. Anledningarna kan vara många, så som dåligt omdöme, arbetslöshet, skilsmässa, längre tids sjukdom eller rent av slarv.
En så pass liten skuld som 100 kronor kan sätta stopp för ett lån för en fysisk eller juridisk person.

I samband med att man ska ta ett lån genomför långivaren också en kreditupplysning. Det gör långivaren genom ett kreditupplysningsföretag. Detta sker som en säkerhetsåtgärd för att försäkra sig om att personen eller företaget som ska ta lånet kan betala tillbaka det framöver.

För att företaget som genomför kreditupplysningen ska genomföra den krävs att långivaren har ett legitimt behov. Ett legitimt behov finns när en långivare är i stånd att bevilja ett lån eller en kredit för att se om personen eller företaget har skött sina ekonomiska åtaganden bakåt i tiden.

För privatpersoner ligger vanligtvis uppgifter ifrån en kreditupplysning kvar i tre år. För företag eller juridisk person ligger det vanligtvis kvar i 5 år. I de fall återbetalningen på ett lån är längre än 3 eller 5 år blir uppgifterna raderade samma dag som återbetalningen på lånet är fullföljt. Alltså när långivaren har fått tillbaka de pengar som låntagaren är skyldig genom avtal.

Hur går en kreditupplysning till?

En kreditupplysning går till så att kreditupplysningsföretaget hämtar fakta om person eller företag som i detta fall ska ta ett lån. I uppgifterna ingår oftast namn, personnummer, adress, juridiskt kön och om personen eller företaget har några betalningsanmärkningar. Uppgifterna som långivaren hämtar är offentliga och är huvudsakligen ifrån myndigheter. Exempelvis Kronofogdemyndigheten, man har därför ingen rätt att få dem strukna.
När alla uppgifter har hämtats så skickas i detta fall en kopia ut till långivaren och en till låntagaren. Dokumentet innehåller uppgifter om vem som har begärt ut uppgifterna.

Man bör som låntagare vara medveten om att det blir noterat varje gång en kreditupplysning blir tagen på en. Vilket långivaren kan se som en svaghet. För att undvika detta kan man genom en låneförmedlare likt Krea få offerter ifrån flera långivare medan de enbart tar en kreditupplysning som hamnar i registret.

Skillnaden mellan kreditupplysning och anmärkningskontroll

En anmärkningskontroll är en mycket enklare form av en kreditupplysning som enbart informerar, i detta fall långivaren, om det finns en betalningsanmärkning ihop med personuppgifter. Kontrollen visar inte hur stort beloppet är eller till vem/vilka skulden ligger.

De olika reglerna för olika sorters företagen

Olika regler gäller för vilken bolagsform man har på sitt företag i kombination med en betalningsanmärkning. Expansion och nystart av sitt företagande kan bli lidande.
Vi går nedan igenom vad det betyder att ta ett företagslån till en viss bolagsform när man har betalningsanmärkningar. Vilka svårigheter som det innebär, inte bara nu utan även ett antal år framöver.

Enskild firma

En enskild firma och en privatperson är samma sak, man använder personnumret som organisationsnummer. Företaget och du som privatperson är inte åtskilda. Detta betyder att din personliga ekonomi är densamma som företagets ekonomi. Vilket innebär att om du har en betalningsanmärkning som privatperson drabbar det även ditt försök att få lån till företaget i en enskild firma vid en kreditupplysning.

Handelsbolag

Den främsta skillnaden mellan ett handelsbolag och en enskild firma är att ett handelsbolag måste ha minst två stycken bolagsmän. Alltså två stycken som äger företaget.

En annan skillnad är att handelsbolaget blir en juridisk person vid sitt bildande men bolagsmännen har fortfarande, likt en enskild firma, personligt ansvar för bolagets ekonomi och solidariskt ansvar för handelsbolagets skulder.

Med ett personligt ansvar menar man att alla har ett ansvar för bolagets ekonomi. Och kan således bli återbetalningsskyldiga för bolagets skulder. Med ett solidariskt ansvar menar man att alla har ett lika stort ansvar för bolagets ekonomi. En person i bolaget kan betala hela bolagets skulder men har då rätt att kräva tillbaka deras del av skulden ifrån övriga bolagsmän.

Likt en enskild firma blir utsikten för att ta ett företagslån med betalningsanmärkning densamma, eftersom att bolagsmännen i ett handelsbolag är personligt ansvariga för bolagets ekonomi. Eftersom att handelsbolaget har minst två bolagsmän så blir skillnaden att utsikten blir något bättre i handelsbolaget eftersom att man tar kredituppgifter på alla bolagsmän. Om exempelvis en av två bolagsmän har en betalningsanmärkning är det 50% större chans att få ett lån beviljat, sett till betalningsanmärkningar, jämfört med om man har betalningsanmärkning i en enskild firma där man står själv som ägare.

Aktiebolag

Då ett aktiebolag är en egen juridisk person har det ingen betydelse om du som privatperson har betalningsanmärkningar. Det krävs dock 25 000 kronor i kapitalinsats för att starta ett aktiebolag. Och att det registreras hos Bolagsverket, till en kostnad av 1 900 kronor.

Som egen juridisk person kan aktiebolag ansöka om företagslån utan att personen/personer som står bakom aktiebolagets privata ekonomi blir involverat. Det enda som delägarna i bolaget riskerar är det kapital som de har satsat i bolaget. Således minst 25 000 kronor som är uppstartskostnaden för ett aktiebolag. I detta hänseende har aktiebolaget lättare att få igenom ett företagslån jämfört med andra bolagsformer, om betalningsanmärkningar finns.

Låna med betalningsanmärkningar

Kan man ta ett företagslån med betalningsanmärkning?

Ja, varje långivare gör sin enskilda bedömning på dig och ditt företag. Detta innebär att du har goda möjligheter till företagslån om din nuvarande ekonomiska situation är bra. Långivare resonerar oftast så att du inte ska bli straffad för gamla ekonomiska fadäser. Om ditt företag går som tåget och behöver ett företagslån på grund av växtvärk så ser långivaren detta och kommer premiera dig med förslag på lån med goda villkor. Betalningsanmärkningar till trots.

Kan man låna med betalningsanmärkning utan säkerhet?

Som vi har gått igenom ovan så har man som företagare med betalningsanmärkning svårare att ta ett företagslån. De flesta långivare har som krav att man kan ställa en säkerhet för lånet. Detta gäller i synnerhet om man som företagare har betalningsanmärkning. Säkerheten väger upp för lånet som man tar. Om inte lånet blir avbetalt så kan långivaren ta den pantsatta säkerheten ifrån dig.

Vad man då kan fråga sig är vad skillnaden blir på två företagare som båda har säkerhet, men en av dessa också har betalningsanmärkningar? Skillnaden på lånet blir räntan, räntan blir avsevärt högre för den som har betalningsanmärkning. Det gäller att väga upp om det verkligen är värt att ta ett lån till den räntan som man får. I de flesta fallen så är det troligtvis inte det om man inte är övertygad om att återbäringen på investeringen som företagslånet innebär kommer väga upp för räntan på företagslånet.

Anledningar till att låna ut till företagare med betalningsanmärkningar

Det kan kännas märkligt att långivare skulle vilja låna ut pengar till företagare som har betalningsanmärkningar, då en betalningsanmärkning ses, av långivare, som ett bevis på att man har svårt för att ta hand om ekonomi, även om det inte alls behöver vara så.

Så varför skulle långivare vara villiga att låna ut pengar till företagare med betalningsanmärkning? Det hela kan man svara på i två punkter.

  • Konkurrens – Den stenhårda konkurrensen på lånemarknaden har gjort att fler långivare är villiga att låna ut pengar till företagare. Även om de har betalningsanmärkning.
  • Ränta – Räntan blir högre för en företagare som har betalningsanmärkning. Det långivaren anser sig riskera i ena ändan genom att låna ut till företagare med betalningsanmärkning, tar de igen genom att ta ut en högre ränta på företagslånet.

Sortera och jämför de långivare som accepterar betalningsanmärkning

Dagens konkurrens har som sagt gjort att förutsättningarna för att kunna ta ett företagslån trots betalningsanmärkningar är goda. Det finns dock vissa långivare som inte accepterar att man som företagare har betalningsanmärkningar när man ansöker om lån. De anser att risken är för stor. Vi har därför gjort det enkelt för dig att sortera bort dessa för att slippa lägga tid på ansökningar hos långivare som ändå inte kommer att acceptera din förfrågan. Inne på Låneguiden löser du detta lätt genom att bocka i ”Lån med betalningsanmärkning”, då presenteras enbart de långivare och låneförmedlare som accepterar att du har en betalningsanmärkning. Smidigt, så att du slipper att slösa din dyrbara tid.

Saker att tänka på

Vi tar slutligen upp några punkter som kan vara viktiga att tänka på om man ämna ta ett företagslån, om man har betalningsanmärkningar.

  • Att få igenom ett lån om man har betalningsanmärkning är överlag inte så lätt. Det är förhållandevis få långivare som är villiga att erbjuda ett lån om man har betalningsanmärkning. Hög ränta är att vänta ifrån dessa. Ta därför ett sådant lån med oerhört stor försiktighet och tänk igenom dina alternativ då ett sådant lån oftast inte är att rekommendera.
  • Alternativ till lån i aktiebolag kan vara aktieägartillskott, prishöjning på aktierna, försäljning av inventarier eller ökad försäljning genom prissänkning.
  • Som sagt så har aktiebolag jämfört med enskild firma lättare att få igenom ett lån med betalningsanmärkning. Tänk dock på att det i slutändan blir aktiebolagets ägare som blir betalningsskyldig om lånet inte kan betalas tillbaka. Vägen dit är dock längre än för övriga bolagsformer.