Factoring - Köpa och sälja fakturor

En allt vanligare finansiell lösning för ett företag att kunna täcka upp för löpande omkostnader är factoring, det används inte som ett banklån utan ses oftast som ett komplement till ett företagslån. Factoring betyder att man som företagare säljer/belånar sina fakturor genom bolag som erbjuder factoringtjänster.

Factoring är exempel på en tjänst som på ett snabbt och smidigt sätt ger företaget likviditet när det finns behov för sådan finansiering, nedan går vi igenom dess för- och nackdelar och berättar mer utförligt hur det går till.

Factoring för företag

Hur kan man förklara factoring?

Factoring är ett samlingsnamn för olika sorters finansiering av ett företags fakturor. Till exempel fakturabelåning och fakturaköp.

Enkelt förklarat, du får pengar för att sälja eller belåna dina fakturor. Detta genom factoringbolag som fungerar som en bank eller långivare.

Olika factoringbolag erbjuder olika tjänster i olika utsträckning, dessa kan oftast korrigeras för att passa företagarens behov.

Vi kommer nedan gå igenom fyra olika typer av factoring som är de vanligaste alternativen.

Dessa är:

Fakturabelåning – Företagslån genom fakturering

Fakturabelåning går till på det sättet att en viss procentsats av det fakturerade beloppet till kund, ofta 50-95%, belånas av factoringföretaget. Fakturan som man har till kund fungerar alltså som en slags säkerhet för lånet som man tar av factoringföretaget. Av de fyra alternativen som vi tar upp här är troligtvis fakturabelåning det alternativ som är minst vanligt, men det är ett bra alternativ för de företag som tycker att det är viktigt att fortfarande ha kontroll över sina fakturor och att behålla en god kundrelation genom att själv fakturera och ha kontakt med kund vid fakturafrågor.

Fakturaköp – Ett annat ord för factoring

När man i vardagligt tal prata om fakturaköp så är det factoring som man även menar. Man överlåter alltså ett visst antal fakturor till ett factoringföretag.

Factoring utan regress – Factoringbolaget tar över risken för fakturan

När du säljer fakturor utan regress så tar factoringbolaget på sig hela ansvaret för fakturan. De tar på sig ansvarat för att fakturan blir betald och tar således hela risken för den. I dessa fall krävs det att företaget som ansöker om factoring utan regress har väldigt god kreditvärdighet, av naturliga skäl.

Uppstaplade fakta:

 • Skulle din kund inte betala ligger allt ansvar på factoringbolaget att skulden blir betald, även eventuell inkassoprocess. De bästa factoringbolagen sköter detta väldigt snyggt för att bevara en god relation mellan er och era kunder.
 • Factoringbolaget utför en bedömning av företagets möjlighet att betala innan köpet av fakturor, kostnaden för företaget blir bestämt efter en sådan bedömning.
 • Factoringbolaget bestämmer ett fast belopp som är taket för vad de är villiga att köpa fakturor för utan regress, detta är baserat på företagets kreditvärdighet och den risk som factoringbolaget tar.
 • Factoring utan regress innebär således att factoringbolaget tar över alla rättigheter och skyldigheter som är kopplade till de fakturor som överlåtes.

Factoring med regress – du som företagare behåller risken och ansvaret för fakturan

Med regress menar man att fakturan kan gå tillbaka om det skulle bli så att slutkund inte har betalat fakturan ett visst antal dagar efter förfallodatum.

Uppstaplade fakta:

 • Skulle din kund inte betala sin faktura så kommer factoringbolaget skicka ut påminnelse för att driva in skulden. Detta under en bestämd tid enligt avtal mellan er och factoringbolaget.
 • Om slutkunden inte har betalat efter att avtalad tid har gått ut kommer factoringbolaget kräva dig på summan och således sälja tillbaka fakturan till ert företag. De använder sig då av den så kallade regressrätten.
 • Skulle varken ert företag eller slutkund kunna betala kommer factoringbolaget driva inkasso mot ert företag och slutkunden tills skulden har blivit indriven.
 • Vid överlåtelse av fakturan tar factoringbolaget över alla rättigheter och skyldigheter. Rättigheterna kan dock, som sagt, gå tillbaka till ert företag om slutkunden inte betalar i slutändan.

När är factoring det rätta alternativet?

När factoring var nytt var det mest nystartade företag som nyttjade tjänsten. Företagen hade ofta svårt med likviditeten då utgifterna ofta är stora inom ett företag, framför allt i uppstartsfasen. Man kunde då undvika likviditetsbrist genom factoring. Nu för tiden är det lika vanligt bland mer etablerade företag likväl som bland nystartade. Ett bra alternativ till exempelvis företagslån och checkkredit.

Lika självklart som det är att ett företag har löpande utgifter är behovet av löpande inkomster, det ena är ett kriterium för det andra. Löpande utgifter kan till exempel bestå av löner, skatter och även inköp i form av inventarier och försäljningsprodukter. Det är lätt som företagare att rada upp alla sina utgifter, inkomsterna brukar dock enbart komma ifrån kunder. Företag som erbjuder faktura som betalningssätt kan dock hamna i en situation där det tar upp till 30 dagar, ibland ännu längre om kund betalar för sent, innan de får tillgång till dessa inköpspengar.

Detta glappet som det blir mellan utgifter och inkomster kan ett företag lösa genom att använda sig av factoring och då sälja sina fakturor till ett bolag som köper företagets fakturor för att då ta över ansvaret för dessa, antingen permanent genom factoring utan regress eller temporärt genom factoring med regress.

Vilka fördelar finns med factoring?

En fördel med factoring för dig som företagare är att du sparar tid på fakturering och att du slipper hålla kolla på att dessa fakturor verkligen blir betalda, factoringföretaget tar över detta ansvaret. Din administration blir enklare.

Det är även ett snabbt sätt att få in likviditet i företaget, till en rimlig kostnad. I jämförelse med hur lång tid som det generellt tar att få in likviditet genom att själv fakturera kunder.

En annan fördel är att man kan erbjuda längre kredittider än vad man annars skulle kunna, eftersom att du som företagare får tillgång till pengarna direkt kan du välja upp till 30 dagars, ibland ännu längre, betalningstid. Långa kredittider ses av många kunder som en stor fördel vilket gör dig som företagare konkurrenskraftig på din marknad.

Vilka nackdelar finns det med factoring?

Som vi tidigare nämnt är räntan på factoring ca. 2%. Räntan drar factoringbolaget från det fakturabelopp som din kund ska betala. Du får mellanskillnaden på det fakturerade beloppet. En ränta på 2% låter kanske inte så mycket, ha dock i åtanke att räntan om 2% omvandlat till en effektiv årsränta blir 24%, en helt annan siffra. Vid ett tillfälligt behov kan detta vara en god lösning, när man har behov av snabb likviditet.

Det finns dock mer ekonomiskt sunda alternativ för att lösa mer långsiktigt ekonomiska behov.

En annan aspekt av factoring som kan vara till nackdel för dig och ditt företag är att factoringbolaget tar över indrivningen av skulden från din kund. Vissa factoringbolag tar inte så stor hänsyn till hur de driver in pengarna. De vårdar inte kundrelationen som du har byggt upp med din kund. Exempelvis så lägger de som standard på dröjsmålsränta, oavsett vilken kund det är som ska betala. Det är kanske något som du hade avstått ifrån om det hade varit en av dina bästa kunder som hade missat en inbetalning.

Att tänka på innan man tecknar avtal om factoring

Det finns en uppsjö av olika factoringbolag på marknaden. Vissa mer seriösa än andra. Som vi här på Företagslånet.nu gärna upprepar är det viktigt att göra en grundlig undersökning innan man bestämmer sig för vilket factoringbolag som får ta över företagets fakturor. När vi har frågat runt är det främst dessa tre faktorer som är viktiga vid val av factoringbolag:

 • Vilken räntesats man blir erbjuden – Normalt tar factoringbolaget ut en viss räntesats för att ta över din faktura när du säljer den till dem. Detta för att täcka upp för kostnader vid administration, för att ställa ut fakturan och för risken att ta över din fordran. Räntesatsen brukar normalt hamna på runt 2-5%, beroende på vilket fakturabolag som du väljer och hur tjänsten är utformad.
 • Hur snabbt utbetalningen sker – Hur snabb utbetalningstiden är varierar mycket beroende på vilket factoringbolag som man väljer. Om det är viktigt för dig att utbetalningen sker snabbt bör du kontrollera utbetalningstiden innan du skriver på ditt avtal.
 • Hur dina kunder blir bemötta – Kunden ska alltid ha stort fokus, det lär man sig tidigt i konsten om företagande. Så även vid fakturering. Säkerställ att factoringbolaget sköter dina kundrelationer på ett föredömligt sätt vid kontakt i samband med fakturering och vid kunders eventuella fakturafrågor.

Hur mycket kostar då factoring? Och kan ni ge ett exempel?

Likt ränta på ett företagslån så tar factoringbolaget betalt genom att behålla en viss procent av fakturabeloppet. De flesta factoringbolag tar även ut en hanteringsavgift per faktura. Hur stor procent som factoringföretaget tar i avgift beror ofta på kundens kreditvärdighet och hur stort fakturabeloppet är, högre belopp innebär oftast större procentsats.

Exempel på faktura som factoringbolaget tar över:
Belopp på fakturan: 29 000:-
Hanteringsavgift: 50:-
Procentavdrag (2,5%): 725:-
Den totala kostnaden för factoring: 775:-
Belopp som du som företagare får ut: 28 225:-

I ovanstående exempel får du alltså 28 225:- utbetalt till ditt företagskonto som du kan använda direkt. Kostnaden för factoring hamnar på 775:- totalt med procentavdrag och hanteringsavgift. Ovanstående är bara ett exempel, siffrorna skiljer sig mellan olika factoringbolag, det är därför viktigt att jämföra ordentligt innan man bestämmer sig. Vissa factoringföretag har högre eller lägre procentuella avgifter och vissa har högre hanteringsavgift medan andra tvärtom inte har någon alls.

Hur kommer jag igång med att sälja fakturor och hur lång tid tar det?

Det går snabbt att komma igång med factoring i dagens läge. Det brukar max ta en till två dagar beroende på om det finns fakturor att sälja som inte har gått ut till kund ännu. Om du känner dig säker på vilket factoringbolag som du önskar använda så kan du dock vara igång inom ett fåtal timmar. Det som kan göra processen långsammare är om det tar ett tag att gå igenom avtalet noggrant för att sedan signera och skicka in det.

OBS! Tänk på att det inte går att sälja en faktura till factoringbolag som du redan har skickat till kund.

Nedan beskriver vi de olika stegen för att sälja fakturor:

1. Jämför och bestäm factoringbolag – Procentuell avgift, behandlingsavgift, med eller utan regress och utbetalningstid är exempel på saker som är bra att tänka på vid jämförelse. Vilket factoringbolag du väljer kommer ha en stor inverkan på hur stora kostnader din factoring kommer att medföra. Det kommer även ha inverkan på dina kunders upplevelse av fakturahanteringen. Undersök och välj därför noggrant.
2. Skriv på avtal – Läs igenom avtalet noggrant och ha ovanstående punkter i beaktning.
3. Välj de fakturor som du vill sälja – Skicka originalfakturorna till factoringbolaget.
4. Factoringföretaget skickar fakturan till kund – som då blir upplyst om överlåtelsen.
5. Summan betalas ut – Efter att fakturan har skickats till slutkunden så betalas pengarna ut till ditt företagskonto. Hur lång tid detta tar beror på utbetalningstiden som just ditt factoringbolag erbjuder. Det kan ta allt ifrån några timmar till några dagar.