Fler personer startade företag under 2020 – Men färre företagslån

  • Inläggsförfattare:
Personer som diskuterar företagslån
Fler startade företag – Mer utlåning till företag genom digitala långivare

År 2020 innebar ett uppsving i antal startade företag i Sverige. Svensk företagsanda gav inte vika under rådande Covid-19-pandemi. Enligt Dagens Industri noterade Nyföretagarcentrum en högsta notering på antal startade företag på 26 år. Samtidigt noterade de att det var svårare för dessa företag att få tillgång till finansiering genom företagslån på grund av pandemin.

Detta är något som inte stämmer med Lendos siffror, en av alla digitala långivare. Lendo jämförde perioden december 2019 – februari 2020 med november 2020 – januari 2021 och kom då fram till att antalet beviljade företagslån ökat med 15 procent under den senare perioden. Sett till beviljat lånebelopp hamnade siffran på 14 procent.

Det man kan konstatera av detta är vikten av att jämföra långivare, inte enbart konventionella banker utan även digitala långivare. Jämförelsetjänster så som Toborrow eller Fakturino låter dig jämföra företagslån från många långivare med enbart en ansökan. Ett smidigt sätt att jämföra en uppsjö med digitala långivare inför ett företagslån.