Företagsförsäkring

Företagsförsäkringen innebär skydd och trygghet om något skulle gå fel i verksamheten eller när oväntade problem uppstår. Företag i alla storlekar; enskild firma, aktiebolag med en eller två anställda och handelsbolag bör ha en försäkring som innebär försäkringsskydd när olyckan är framme.

Här på Företagslånet.nu kan du läsa mer om försäkringar för företag, beräkna priset på företagsförsäkring och få mer information om vad som ingår.

Varför behöver mitt företag en företagsförsäkring?

Likt en privatperson har alla företag behov av en eller flera försäkringar, det är för de flesta företagare en självklarhet. Skillnaden är att privatpersoner överlag har flera försäkringar, exempelvis hemförsäkring och olycksfallsförsäkring.

Vid oväntade händelser måste man som företagare ha det skydd i form av företagsförsäkring som krävs. Det man då behöver fråga sig själv är inte om man behöver en försäkring utan vilken försäkring som passar företaget bäst?

Många av företagsförsäkringarna består av paketlösningar. Dessa innehåller ofta flera försäkringar i ett, som är paketerade för att passa specifika typer av företag. Det är därför viktigt att ta den företagsförsäkringen som har det paket som passar just ditt företag. Detta så att du inte har försäkringar som inte gäller för ditt företagande. Genom att gå igenom marknaden av försäkringar ordentligt hittar du den företagsförsäkring som passar ditt företag bäst. Genom att ta in offerter och jämföra försäkringsbolagen får du den försäkring som passar ditt företag bäst.

Det är precis lika viktigt att jämföra olika försäkringsbolag när det är dags att försäkra företaget som det är när man ska ta ett företagslån.

Företagsförsäkring till aktiebolag och enskild firma

Det finns vissa försäkringar som alla företag bör överväga, dessa är:

 • Egendomsförsäkring – Som namnet säger är det en försäkring som täcker egendom. Det kan vara inventarier som behövs i företaget, maskiner och varor.
 • Personalförsäkring – Gäller alla händelser som har med företagets personal att göra. Till exempel livförsäkring, pensionsförsäkring och sjukförsäkring.
 • Transportförsäkring – En försäkring som täcker företagets varor som är under transport. För ett företag som importerar, exporterar eller i allmänhet levererar varor är detta en viktig försäkring.
 • Ansvarsförsäkring – Om företaget råkar ut för ett skadestånd är detta försäkringen som täcker upp för sådana kostnader.

Viktigaste företagsförsäkringen för enskild firma

Enskild firma är den vanligaste företagsformen i Sverige, 75% av alla registrerade företag är av formen enskild firma. En av de största riskerna som en enskild näringsidkare står inför är långvarig sjukdom, vilket är en av de största oförutsedda händelserna som en företagare med enskild firma kan stå inför.

Inkomstbortfallet som sjukdom för den enskilda näringsidkaren innebär kan i värsta fall leda till stora skulder om försäkring för inkomstbortfall inte finns. Detta är därför en av de viktigaste försäkringarna som en person med enskild firma bör ha.

Viktigaste företagsförsäkringen för aktiebolag

För ett aktiebolag, framförallt ett något större har flera försäkringar att ha i åtanke. Försäkring om någon i personalen skulle bli sjuk är självklart viktigt men det finns flera andra försäkringar som är minst lika viktiga, företaget kan oftast fortsätta även om någon i personalstyrkan skulle bli sjuk.

I ett aktiebolag är det viktigt att tänka på bolaget som helhet och vad bolaget har för försäkringsbehov.

Frågor som är bra att ställa sig kan då vara; Vad händer om företagets bilar, maskiner eller inventarier går sönder eller blir stulna? Om företagets lokaler går sönder och blir i akut behov av renovering? Vad händer om det blir inkomstbortfall i form av sämre försäljning? I dessa fall och många fler gäller det att vara rätt försäkrad.

Försäkring vid inkomstbortfall - Inkomstförsäkring

För att undvika att den personliga ekonomin inte ska bli lika drabbad om något oförutsett händer med ett enmansföretag finns inkomstförsäkring att teckna.

Det finns två alternativ att välja mellan, båda kräver att man är med i a-kassan.

Det ena alternativet är att gå med i ett fackförbund. I bästa fall ingår inkomstförsäkringen i medlemsavgiften/månadsavgiften som man betalar till fackförbundet. Oftast är detta alternativet, att säkra sin lön, att föredra när det är möjligt då det oftast är billigare och enklare. Tänk dock på att kontrollera om fackförbundet har något lönetak. Vissa förbund har ett lönetak ända upp till 100 000:- i månaden. Hos dessa förbund behöver man inte känna sig orolig om man brukar kunna ta ut en hög lön från sitt företag.

Det andra alternativet är att skaffa en inkomstförsäkring via ett försäkringsbolag. Fördelen med ett sådant alternativ är att försäkringsbolaget kan skräddarsy inkomstförsäkringen så att den är anpassad till företagets exakta behov. En inkomstförsäkring via ett privat försäkringsbolag blir oftast dyrare jämfört med inkomstförsäkring ifrån ett fackförbund. Men är man noggrann, jämför och undersöker marknaden så kan man hitta försäkringsbolag som erbjuder inkomstförsäkring till samma pris som ett fackförbund.

Vad är A-kassa?

A-kassa står för arbetslöshetskassa och finns som en finansiell räddning för personer som blir arbetslösa ifrån ett fast jobb, även kallat tillsvidareanställning men även för egna företagare. Det finns en del a-kassor att välja mellan i Sverige. Som egen företagare gäller det att välja rätt a-kassa för sin bransch.

Exempelvis så är det enbart vissa av dem som tillåter småföretagare medan andra inte gör det.

Det finns som sagt a-kassor som riktar sig mot vissa branscher, till exempel Försäkringsbranschens a-kassa, Akademikernas a-kassa och Finans.

Det finns även mer allmänna a-kassor som a-kassan Alfa eller Unionens a-kassa.

Förr i tiden var man tvungen att vara medlem i ett fackförbund för att kunna vara medlem i en a-kassa, så är det inte längre.

När behöver man A-kassa?

Som anställd vet man när man blir arbetslös genom att man blir skriftligt uppsagd ifrån sitt jobb. Som företagare kan det vara svårare att veta om och när man verkligen har blivit arbetslös. Det kan ta lång tid att konstatera att man inte får in tillräckligt med uppdrag ifrån kunder för att företaget ska gå runt. Färre och färre uppdrag kan innebära det oundvikliga…

I ett sådant läge har man två alternativ. Antingen låta företaget bli vilande utan att utföra några som helst uppdrag eller att avveckla företaget helt. Det är inte tillåtet att ha inkomster genom firman och samtidigt kalla sig för arbetslös. Allt som har koppling till firman måste läggas ner, lokaler måste sägas upp, abonnemang som företaget har måste avslutas och eventuella hemsidor, där produkter eller tjänster erbjuds, måste avvecklas. Kravet är att man är helt arbetslös och inte har något jobb. Efter att detta är gjort kan man anmäla sig hos Arbetsförmedlingen som arbetssökande för att sedan få ut ersättning ifrån sin a-kassa. Som regel betalas 80% av inkomsten ut som man hade, det finns dock ett tak som ligger på ca. 19 000:- innan skatt.

Skaffa försäkring via fackförbund

De fackförbund som i dag erbjuder egenföretagare att bli medlem erbjuder även dessa medlemmar att teckna företagsförsäkring via dem. Detta i samarbete med olika försäkringsbolag. Det fina med detta är att priserna på dessa försäkringar brukar vara ordentligt nedsatta jämfört med ordinarie pris, ett erbjudande som fackförbundet har förhandlat fram till sina medlemmar. Det är inte ovanligt att man även får rabatt på andra försäkringar om man är medlem hos dessa fackförbund.
Medlemskap hos ett fackförbund i kombination med en företagsförsäkring hos ett försäkringsbolag betyder ett bra skydd vid oförutsedda händelser och allmän trygghet i verksamhetens vardag.

Företagsförsäkring, personförsäkring och pensionsförsäkring är exempel på de vanligaste försäkringarna som fackförbunden kan erbjuda. Som medlem i facket brukar rabatter på bilförsäkring, hemförsäkring och andra sakförsäkringar också vara vanligt förekommande.

Olika branscher = Olika företagsförsäkringar

Som nämnts tidigare så finns det inga standardförsäkringar när det kommer till företagsförsäkringar, det måste vara flexibelt. Det ena företaget är inte det andra likt. Vissa företag består av en enskild firma med inga anställda medan ett annat företag är ett aktiebolag med hundratals anställda. Vissa jobbar inom tjänstesektorn medan andra erbjuder sina tjänster inom entreprenadbranschen.

Försäkringsbolagen erbjuder standardförsäkringar för varje bransch, branscherna det handlar om kan vara:

 • Fastighetsägare
 • Entreprenad, bygg och service
 • Lantbruk
 • Tillverkningsföretag
 • Tjänsteföretag

I dessa försäkringar ingår oftast tre basala skydd, dessa är rättsskydd, ansvarsförsäkring och egendomsskydd (i egendomsskydd ingår skydd för inbrott, avbrott, rån och vatten). Dessa skydd innebär ett någorlunda heltäckande försäkringsskydd till en hyfsat låg kostnad. Det händer att några av dessa försäkringsbolag även erbjuder en slags drulleförsäkring för att försäkra sig mot mindre olyckor och felsteg i vardagen, detta för att locka dig att välja just det försäkringsbolaget.

Det finns även tilläggsförsäkringar för att utöka ditt skydd. Till exempel så är en konsultansvarsförsäkring i princip nästan nödvändig för en konsultverksamheten, denna försäkring skyddar konsultverksamheten vid felaktig rådgivning. Ett företag som är verksamt inom hotell- och restaurangbranschen har behov av utökat skydd genom avbrotts- och kundolycksfallsförsäkring.

Nischade försäkringar – Skräddarsydda för specifika branscher

Det finns försäkringsbolag som försöker skräddarsy sina olika försäkringar mot väldigt specifika branscher. Exempel på sådana specialpaket är:

 • Tandläkare
 • Livsmedelsbutik
 • Advokat och juristbyrå
 • Åkeri
 • Fastighetsföretag
 • Bilverkstad

Hur pass omfattande man vill att försäkringen ska vara bestämmer man sedan själv, man skräddarsyr försäkringen så att den passar till företagets behov.

Ett skräddarsytt paket kan innehålla följande försäkringar:

Databrott – Om företaget skulle drabbas av datainbrott så täcker denna försäkring för eventuella kostnader som följer.

Förmögenhetsbrott – Om en anställd försöker komma åt företagets pengar genom brott så gäller denna försäkring.

Kristerapi – Om en anställd drabbas av en traumatisk händelse täcker denna försäkring för krisbehandling.

Kundolycksfallsförsäkring – Om en kund skulle råka ut för en skada i företagets lokaler så gäller denna försäkring.

Avbrottsförsäkring – Om det skulle bli avbrott i produktion vid exempelvis brand i fabriken så täcker denna försäkring för utebliven inkomst.

Rättsskydd – Skulle företaget hamna i en rättslig tvist så gäller denna försäkring för juridiskt ombud.

Egendomsförsäkring – Täcker för skador på egendom vid exempelvis vattenläcka, brand eller inbrott.

Ansvarsförsäkring – Gäller om företaget skulle råka ut för ett skadestånd.

Jämför företagsförsäkringar

Bäst pris – Jämför företagsförsäkringar

När man börja jämföra försäkringsbolagen så märker man snabbt att de överlag står varandra ganska nära. Om man börjar granska dem lite mer noggrant så märker man dock att det finns skillnader i pris, hur stor självrisken är och när man läser det finstilta i villkoren. Det du därför bör göra är att jämföra de olika försäkringsbolagen genom att begära in offerter ifrån dem och jämföra det som är viktigast för dig och ditt företag. Fokusera inte för mycket på priset i din jämförelse av företagsförsäkringar utan titta mer på vad du kan få ersättning för genom att läsa igenom villkoren. Att få en billig företagsförsäkring kan låta lockande. Men att ha ett fullgott skydd när olyckan är framme är betydligt viktigare.

Hur går det till att få offert på företagsförsäkring?

Hos många försäkringsbolag kan du få offert direkt på nätet genom att fylla i organisationsnummer, (personnummer med enskild firma), sedan vilken omsättning som företaget har och önskat försäkringsbelopp. Andra uppgifter kan tillkomma. Avsluta med att ange om du önskar tilläggsförsäkringar och i sådana fall vilka. Så får du enkelt, utan att binda dig, se pris på vad olika försäkringsbolag har att erbjuda.

Att välja försäkringsbelopp

Likt andra försäkringar så beror kostnaden för företagsförsäkringen, (premien), på hur stort försäkringsbelopp som du önskar. Det vill säga, vilket värde du vill att försäkringen ska täcka. Ju högre försäkringsbelopp desto högre premie.

Välj därför företagsförsäkring och försäkringsbelopp med omsorg och försäkra det som du anser måste vara försäkrat för att hålla nere premien och kostnaden så gott som det går.

När behövs en fastighetsförsäkring?

Om du äger lokalen som du och företaget är verksamt i kan det vara bra med en fastighetsförsäkring som ett komplement. En fastighetsförsäkring ger skydd vid till exempel vattenskador eller vid brand. Vid brand- och vattenskador så drabbas självklart en verksamhet oerhört. Framförallt de verksamheter som har kunder i lokalen så som affärer, caféer eller restauranger. För dessa verksamheter anses en fastighetsförsäkring som nödvändig.

En fastighetsförsäkring täcker även vid vandalisering och stöld av fast inredning.

Hur väljer man rätt försäkring i försäkringsdjungeln?

Det är lätt att känna sig förvirrad i försäkringsdjungeln, framförallt när man försöker hitta försäkringar som ska täcka flera olika områden.

”Vad ingår i den specifika försäkringen?”, ”Täcker inte den försäkringen upp för den incidenten?”, ”Okej, varför ingår inte den specifika situationen i den försäkringen?”

Många frågor kan kännas förvirrande, om man dock väljer att göra en, gedigen riskanalys innan man börjar sålla i försäkringsdjungeln så kommer man en bra bit på vägen. Skriv ner vilka situationer som kan uppstå i företaget där du kan behöva använda dig av en försäkring. När du har skrivit ner alla situationer, stora som små, tar du kontakt med olika försäkringsbolag och hör med dem vad de har att erbjuda. Rangordna gärna riskerna för att ha en prioriteringsordning, där du har klart för dig vilka situationer som måste täckas av försäkringen och vilka andra situationer som det är bra om försäkringen täcker. Bocka sedan av listan hos olika försäkringsbolag där de viktigaste situationerna ska ha ett fullgott försäkringsskydd. Jämför många bolag och välj sedan det som verkar vara bäst sett till pris och kvalitet. Tänk på att det är helt okej att ha försäkringar i olika bolag.