Företagskredit - Kontokredit till företaget

Med en företagskredit får du möjlighet att ge ditt företag bättre likviditet när än behovet uppstår. De flesta företagarna som väljer att ansöka om företagskredit nyttjar det som en buffert där de ges tillgång till likvida medel antingen vid ansökan eller vid ett senare tillfälle.

Som firmaägare, kanske främst som småföretagare, vet man allt för väl att den ekonomiska situationen går upp och ned. Vid en tillfällig nedgång kan en företagskredit vara räddningen som gör att verksamheten kan fortlöpa.

Det är lättast att förklara en företagskredits funktion genom att jämföra det med ett kreditkort. Där krediten som finansbolaget ger dig är länkat till ditt företags bankkonto. En av fördelarna som detta medför är att du endast betalar ränta för den kredit som du väljer att få utbetalt till ditt företagskonto. Resterande del av din kredit som inte blir utbetalt ligger kvar hos långivaren, den betalar du ingen ränta eller andra avgifter för. Just därför är det populärt att använda företagskredit som en buffert vid tillfällig ekonomisk nedgång i företaget.

Inne på Låneguiden jämför du alla företagskredit-alternativ genom att bocka för ”Företagskredit” i filter-funktionen.

Lånebelopp:

25.000 - 20.000.000 kr

Återbetalningstid:

Företagskredit

Lånebelopp:

10.000 - 3.000.000 kr

Återbetalningstid:

Företagskredit

Lånebelopp:

10.000 - 1.500.000 kr

Återbetalningstid:

Företagskredit

Checkkredit och kontokredit

Så funkar företagskredit

Företagskredit har på senare år blivit ett uppskattat sätt att ordna finansiering till sitt företag. Företagskredit har traditionellt varit mer känt som kontokredit men har under senare år blivit mer känt som företagskredit eller även checkkredit. Det bör inte förväxlas med ett företagslån då det är två skilda saker med olika funktioner. Med företagskredit får du en flexiblare lösning eftersom du får en kreditlimit som du väljer att nyttja efter behov och betalar enbart ränta och avgifter för det belopp som du nyttjar. Exempel på när ett uttag kan vara motiverat är vid tillfällig ekonomisk svacka, oförutsedda utgifter eller om behovet för en större investering uppstår.

Det finns flertalet skillnader mellan ett företagslån och företagskredit. Den största är kanske att du inte behöver betala ränta eller andra avgifter på pengar som du inte överför till ditt företagskonto. Du betalar alltså enbart ränta på den kredit som du faktiskt använder. En annan skillnad är att du kan nyttja din kredit flera gånger. Så fort du har betalat tillbaka den kredit som du har använt får du tillgång till hela kreditlimiten igen. Dessa två skillnader har gjort företagskrediten till en av de mest populära finanslösningarna till svenska aktiebolag, enskilda firmor och handelsbolag.

Om du vet med dig att ditt företag är i behov av likviditet någon eller några gånger per år kan du med fördel redan nu ansöka om checkkredit. Ansök om företagskredit i förebyggande syfte och använd det som en buffert. Eftersom du inte betalar någon ränta på kredit som du inte använder går det att göra på detta sätt. Då är du beredd om det oförutsedda skulle hända. Tänk dock på att det i vissa fall tillkommer en årsavgift, kontrollera det innan du genomför din ansökan.

Så stor företagskredit kan man få

Hur stor företagskredit ditt företag har möjlighet att få beror på flera faktorer, exempelvis:

 • Kreditvärdighet som ditt företaget har
 • Hur bra återbetalningsförmåga kreditgivaren anser att ditt företaget har
 • Företagets omsättning

För att kreditgivaren ska kunna ta reda på ovanstående punkter tar de normalt kreditupplysning via UC, Creditsafe eller Bisnode. De begär även ut uppgifter från dig där företagets inkomster och utgifter framgår, tillsammans med andra eventuella transaktioner. Allt för att kunna erbjuda dig en så hög kreditlimit till en så bra ränta som möjligt.

Det går dock säga att en normal kreditlimit ofta hamnar på mellan 50 000 – 2 000 000 kronor.

Ränta på företagskredit

I likhet med andra lån och krediter så är även företagskredit kopplad till vissa räntor och avgifter. Företagskredit medför en till två olika räntor, beroende på kreditgivare. Den ena kallas för kontraktsränta, en ränta på själva kontraktet som man kan jämföra med en årsavgift. Medan den andra kallas för dispositionsränta, den vanliga räntan på det beloppet som du dispositionerna/använder. Läs mer utförligt nedan vad de olika räntorna innefattar.

Kontraktsränta

Den årliga avgiften som företagskrediten medför kallas vanligtvis för kontraktsränta. På ett vanligt kreditkort är det normalt en årsavgift med en fast summa. En företagskredit använder i stället en ränta där en viss procent av det totala kreditutrymmet blir till årsavgiften. Vanligtvis ligger denna ränta på 0,5-1,5%. Det är dock lång ifrån alla kreditgivare som har denna avgift, kontrollera därför det innan du bestämmer dig för vilken kreditgivare du ska välja.

Dispositionsränta

Den andra räntan är en ränta som alla banker och långivare använder sig av. Det är den ränta som du får betala för det belopp som du överför till ditt eget företagskonto och faktiskt nyttjar av den kreditgräns som du har fått. Om du exempelvis har fått en kreditgräns på 500 000 kronor och väljer att nyttja 100 000 kronor av dem. Så är det 100 000 kronor som du får betala dispositionsränta på. Med andra ord, det belopp som du disponerar. Vad denna ränta hamnar på är individuellt, mellan tumme och pekfinger brukar den hamna på 1-6%. Beroende på din och företagets kreditvärdighet, företagets omsättning, hur stor kredit du blir beviljad och andra eventuella finansiella faktorer.

Förhandla och omförhandla räntan på företagskredit

Räntan som blir satt för din företagskredit är ett avtal som undertecknas av dig och kreditgivaren. Fram tills att du har godkänt villkoren för företagskrediten går det att förhandla om räntan. Gör alltid ditt bästa för att presentera ditt företag ur en så god synvinkel som möjligt för att få en så låg ränta på din checkkredit som möjligt. Det gör du exempelvis genom att kunna presentera resultatrapport och balansrapport från föregående år. Men även genom att presentera nuvarande siffror där du visar att du behöver pengar för fortsatt tillväxt genom investering i maskiner, inventarier eller varför inte i mer personal.

Om du i dagsläget redan har en företagskredit så kan det vara värt att omförhandla räntan. Om ditt företag till exempel har lyckats få en bättre kreditvärdighet än när du ansökte om din företagskredit kan det vara värt att omförhandla genom att visa färska siffror för långivaren. Skulle de inte accepterar att sänka räntan kan det vara en god idé att se sig om efter en annan kreditgivare till din checkkredit.

Fördelar med företagskredit

För att göra det så enkelt och överskådligt för dig som möjligt väljer vi att lista de olika fördelarna. Jämför sedan dessa med riskerna nedanför denna sektion för att komma fram till ett noga genomtänkt beslut:

 • Betala enbart ränta för det belopp av krediten som finns på ditt företagskonto.
 • Betala enbart ränta för den period som pengarna finns på företagets konto. När du har betalat tillbaka den nyttjade krediten så nollställs det.
 • Om du vet med dig att företaget har perioder då behovet av likviditet uppstår ger företagskredit snabb tillgång till likvida medel. Du behöver inte gå igenom ansökningsprocessen mer än en gång.
 • De flesta kreditgivarna justerar kreditgränsen allt eftersom företagets omsättning ökar. Det betyder att du aldrig behöver kontakta kreditgivaren för att justera begränsningen.
 • Direkt tillgång till likviditet vid oförutsedda händelser.
 • Gå aldrig miste om en investering p.g.a. brist på likvida medel.

Risker med företagskredit

Som med all företagsfinansiering så finns det även risker med att ta en företagskredit. Det är alltid förenat med risker att ta ett lån. Vi listar därför även riskerna. Allt för att du ska kunna ta ett noggrant genomtänkt beslut som du inte kommer ångra i framtiden.

 • Förväxla inte din riktiga likviditet med den som företagskrediten ger. Det är lätt att blanda ihop företagets verkliga tillgångar med de tillgångar som företagskrediten ger. Var därför säker på att hålla isär de verkliga tillgångarna med de som är lånade.
 • Du kan låna samma pengar gång på gång. Med checkkredit kan du låna ”samma pengar” gång efter annan då du betalar av krediten för att sedan nyttja samma kredit igen. Risken är att du inte ser att räntan blir väldigt hög i slutändan om du väljer denna finansieringslösning flertalet gånger. Även om räntan är låg vid varje enskilt tillfälle.
 • Säkerställ att du får betalt av kunder så att du kan betala av din företagskredit. Annat utfall skulle kunna leda till förödande konsekvenser.