Är det rätt att ta ett företagslån för expansion under Covid-19?

  • Inläggsförfattare:
Ta ett företagslån för att expandera ditt företag
Konsten att expandera företaget under prövande tider.

Om du funderar på olika sätt att utveckla ditt företag kan expandering av företaget vara ett bra alternativ. Att röra sig framåt i sitt företagande har alltid varit en viktig del i allt företagande, men det är kanske än viktigare nu under rådande Covid-19-pandemi.

Om du är intresserad av att få ditt företag att växa genom expansion av företaget kan ett företagslån ge dig möjligheten att förbättra ditt företags finansiella framtid. Det är en av anledningarna till att vissa småföretagare letar småföretagarlån under denna prövande tid.

I den här artikeln försöker vi se fördelarna med att ta ett företagslån för expansion av företaget. Så att du kan förverkliga dina drömmar om företagets framtid.

Anledningar att använda företagslån för expansion

1. Få mer utrymme för tillverkning och kundmottagande

Om dina nuvarande lokaler är för små för din verksamhet och du samtidigt kämpar med att hålla jämn takt med konkurrenter och kundernas efterfrågan kan detta vara en anledning att ta ett företagslån för expansion. Trånga utrymmen har blivit mer aktuellt som ett problem under rådande pandemi med uppmaningar om social distansering. Både för din, din personals och dina kunders säkerhet.

Om ditt företag redan är framgångsrikt kan ett företagslån för utbyggnation vara ett bra beslut då dessa tider uppmanar till distansering. Vilket även verkar komma att pågå under en tid framöver.

2. Erbjud nya tjänster eller produkter

Genom att expandera ditt företag kan du utöka ditt utbud av tjänster eller produkter. Många småföretagare som tar ett företagslån gör det för att utöka sitt sortiment av produkter och tjänster. För att på så sätt nå ut till en större målgrupp.

Utökat lager innebär ofta en större investering med leverantörer som kräver ett minimum i beställt antal produkter eller minsta ordervärde. Att låna för att investera brukar de flesta anse vara helt rätt, se bara till att det finns en tillräckligt stor målgrupp för produkterna eller tjänsterna som du tänker investera i.

Skicka ut en kundenkät där du frågar dina kunder vilka produkter eller tjänster de är mest intresserade av, det kan vara en god idé för att få en uppfattning om vad som efterfrågas. Att se vilka produkter som är bästsäljare hos konkurrenter kan vara ett annat värdefullt tips.

3. Expandera företaget till en annan stad

En annan strategi man kan ta till när man vill expandera sitt företag är att öppna nytt kontor eller butik i en annan stad. Genom att expandera på detta sätt kan du nå nya kunder vars marknad inte är lika mättad som eventuellt ditt företags hemmaplan är. Gör en noggrann marknadsundersökning över aktuell stad för att komma fram till ett väl avvägt beslut. Detta är ett beslut som, om det träder i kraft, ofta kräver mycket pengar där ett företagslån kan komma väl till pass.

4. Anställ mer personal

En expansion av företaget innebär troligtvis även att du måste anställa mer personal. Att ha finansiella medel att betala löner och sociala avgifter är givetvis grundläggande för ett företags existens. Ett företags framgång föds med ett starkt team.

Marknaden för arbetssökande har aldrig varit så pass full av begåvade yrkesmänniskor som i dagsläget, p.g.a. Covid-19. Ta därför tillfället i akt att rekrytera de bästa yrkesmänniskorna på marknaden, om ditt företags ekonomi tillåter det. Med eller utan företagslån.

5. Gå samman med ett annat företag eller förvärva företaget

Ett annat sätt att söka tillväxt är att sammanfoga ditt företag med en konkurrerande verksamhet eller kanske förvärva konkurrenten om det kan vara ett alternativ. Detta innebär en större kundbas med existerande likväl som nya kunder. Självklart innebär det noggrann planering och undersökning för att säkerställa att det är den rätta vägen att gå. Skulle det innebära ett lukrativt beslut för ditt företag?

Slutsats

Att expandera sitt företag kan kännas skrämmande. Framförallt under rådande pandemi. Pandemin kan dock innebära finansiella möjligheter som man bör ta vara på om man ser dem. Med ett företagslån kan du betala för ombyggnation, nya produkter eller tjänster, anställa personal eller andra utgifter.

Publicerad: 2020-10-12, Senast uppdaterad: 2021-01-10