Ska du ansöka om ett företagslån med medellång avbetalningstid?

  • Inläggsförfattare:
Tre personer planerar inför ett företagslån med medellång avbetalningstid

Som småföretagare uppstår ibland möjligheter att utöka eller förbättra verksamheten. Självklart är det så att kapitalet och möjligheten inte alltid finns vid samma tidpunkt för att kunna finansiera verksamheten. Lyckligtvis finns det många olika finansiärer på lånemarknaden som kan hjälpa dig att överbrygga dessa luckor i kassaflödet så företaget kan fortsätta att växa.

Vi tar upp följande i artikeln:

Ett populärt alternativ bland låntagare är ett medellångt lån. Denna typ av finansiering kan vara ett bra sätt att finansiera ett projekt som är kortvarigt samtidigt som du är i behov av att betala av lånet under ett antal år.

Tänk dock på att denna typ av lån inte passar för alla företagare, och är kanske därför inte rätt för dig. Det är viktigt att väga alla för- och nackdelar mot varandra för att sedan avgöra om det är rätt för ditt företag.

Allt du behöver veta om företagslån med medellång avbetalningstid

Vad är ett lån med medellång avbetalningstid?

Ett lån med medellång avbetalningstid är ett företagslån som erbjuds av traditionella banker och långivare online. De erbjuder vanligtvis fasta räntor och avbetalningstid som löper mellan 1-5 år. Där det ges möjlighet till ett eller ett par avbetalningsfria månader. Även om lånet vanligtvis inte kräver någon säkerhet brukar långivare begära personlig borgen för att säkra lånet.

När är ett medellångt lån att föredra?

Företagslån med medellång avbetalningstid är att föredra när ditt företag har kommit förbi startfasen och behöver kapital för att finansiera ett förvärv eller annat projekt som expanderar företaget.

I jämförelse används lån med kort avbetalningstid vanligtvis när företaget behöver in snabb tillförsel av pengar där avbetalningen kan göras snabbt.

När ett företag tar ett lån med medellång avbetalningstid förväntas företaget betala av lånet under en längre period.

Medellångt lån

Lån med medellång avbetalningstid kan vara en effektiv finansieringslösning för det lilla företaget. Främst för den företagaren som har varit i drift i ett antal år som hunnit bygga upp en bra kreditvärdighet i företaget. Det har flera fördelar framför ett lån med kortare avbetalningstid:

  • Fast ränta: Lån med medellång avbetalningstid kräver vanligtvis en bra kreditvärdighet och dokumentation på att företaget går bra, rent finansiellt. I utbyte kan man få tillgång till en bättre, fast ränta.
  • Större lånebelopp: I allmänhet kan ett företagslån med medellång avbetalningstid ge ditt företag tillgång till kapital på upp emot 5 000 000 kr inom bara några dagar. Det ger dig möjlighet till att investera i företaget och även att växa.
  • Lägre avbetalningar per månad: Eftersom ett medellångt lån betalas av under en längre period kan du välja att sänka månadsbeloppet på din avbetalning och då betala av under en längre period.

Nackdelar med lån med medellång avbetalningstid

Det finns även nackdelar med att ta ett företagslån med längre avbetalningstid, precis som alla andra lånealternativ. Flertalet krav som ställs på ett lån med medellång avbetalningstid kan göra att det inte är rätt alternativ för dig, där ibland:

  • Strikt godkännandeprocess: Eftersom lånet vanligtvis betalas av under en längre period kräver långivaren mer av dig i utbyte. Kreditvärdigheten måste vanligtvis vara hög och årsomsättningen över 1-2 miljoner kronor. Företaget måste även ha funnits i minst ett år. Vad långivaren kräver av just dig varierar dock från långivare till långivare.
  • Längre ansökningsprocess: Eftersom långivare normalt kräver mer av dig i form av säkerhet och historik medför detta även att du behöver lämna mer dokumentation som sedan långivaren går igenom noggrant. Allt detta medför att det normalt tar längre tid att få ett företagslån med medellång avbetalningstid godkänt.
  • Högre kostnad: Det faktumet att lånet betalas av under flertalet år brukar normalt innebära att lånet blir dyrare i slutänden. Jämfört med ett lån med kortare avbetalningstid.

Slutsats – Fråga dig själv om du strävar efter ett lån med medellång avbetalningstid

Denna typ av företagslån kan vara en bra lösning för dig som kommit igång med ditt företag, arbetat upp en god kreditvärdighet och vill ta nästa steg genom expansion. Särskilt för dig som behöver flexibla återbetalningsalternativ och större kapital. Det är viktigt att gå igenom alla alternativ på lånemarknaden för att avgöra vilket företagslån som är bäst för din firma. I vissa fall kan ett lån med kort avbetalningstid vara ett bättre alternativ för dig, i din situation.