Företagslån utan UC

När man genomför en låneansökan tar långivaren även en kreditupplysning på företaget, ibland även företrädarna för företaget. Detta är en del av en säkerhetsrutin som alla långivare och låneförmedlare gör för att skapa sig en uppfattning om hur riskbilden ser ut gällande ett lån till ditt företag. Historiskt sett har UC (Upplysningscentralen) varit det kreditupplysningsföretag som alla banker och långivare har vänt sig till för att genomföra kreditupplysningen. Det finns nu för tiden även andra aktörer som erbjuder företagslån utan UC.

På den här sidan går vi igenom när det är motiverat att söka ett lån utan UC, både för dig som privatperson och för företaget. Men även vad det finns för fördelar med att använda sig av andra kreditupplysningsföretag.

Lånebelopp:

10.000 - 15.000.000 kr

Återbetalningstid:

6 - 48 mån

Lånebelopp:

10.000 - 3.000.000 kr

Återbetalningstid:

3 - 24 mån

Lånebelopp:

10.000 - 2.000.000 kr

Återbetalningstid:

1 - 36 mån

Företagslån utan UC

Vad innebär ett företagslån utan UC?

Ett företagslån utan UC är när långivaren väljer ett annat kreditupplysningsföretag än UC när din kreditvärdighet ska bli bedömd inför ett lån till företaget. Informationen som långivaren blir tilldelad är likvärdig med den som UC också ger. Men skillnaden är att det är ett annat företag som tar fram den.

Konkurrensen finns givetvis även på denna marknad vilket har inneburit att UC har fått konkurrens av bland annat Creditsafe och Bisnode. Dessa är två av de största konkurrenterna till UC som också erbjuder kreditupplysningar.

Vilka fördelar finns det med att ta ett företagslån utan UC?

Alla kreditupplysningar som de tar på dig eller ditt företag blir noterat och ligger kvar i 12 månader. När kreditupplysningsföretaget gör en sammansatt bedömning av dig och ditt företag, inför en kreditbedömning, tar man även i aktning hur många gånger en kreditupplysning har blivit tagen på dig. Detta innebär att ju fler gånger en kreditupplysning har blivit tagen på dig under de senaste 12 månaderna desto sämre kommer din kreditrating bli.

Detta går att undvika genom att ansöka om företagslån hos långivare som tar kreditupplysningar genom alternativa kreditupplysningsföretag, då dessa inte byter information med varandra. Med andra ord, om kreditupplysningen blir tagen genom exempelvis Creditsafe så får UC inte reda på detta. Ditt kreditbetyg och riskklass blir därför inte påverkad hos UC.

Du behåller en högre kreditrating och håller nere din riskklass hos UC.

Det är inte bara ditt företag som riskerar att drabbas utan även du som privatperson. Det innebär att du kan bli nekad ett privatlån eller till och med att betala av köp genom delbetalning eller faktura om du väljer UC. Välj därför med fördel ett annat upplysningsföretag och ta företagslånet utan UC.

I ett kreditupplysningsföretags ögon har du med ett nystartat företag som regel redan en högre riskklass, jämfört med ett mer etablerat. För att försöka hålla nere riskklassen och inte riskera att öka den ännu mer, vilket kan resultera i en högre ränta på företagslånet är det en god idé att välja att ta företagslånet utan UC.

Åldern på ditt företag kan påverka din ränta

I en långivares ögon är det positivt om ditt företag har existerat några år på marknaden. En aspekt som en långivare kontrollerar när de ska bestämma en låntagares räntesats är företagets ålder, ju äldre företaget är desto större chans har du att få en bättre ränta på ditt företagslån. Det gäller även om du skulle råka ha någon betalningsanmärkning och därför önskar ta ett lån utan UC.

Det är dock givetvis alltid positivt om företagets ekonomi och din privata ekonomi är i sin ordning för att kunna få en så bra ränta på lånet som möjligt. Ju starkare företaget är finansiellt desto högre chans är det att få en bra ränta på sitt företagslån.

Lån utan UC betyder erbjudande från endast en långivare

Vi på Företagslånet.nu presenterar olika långivare där vi i detalj går igenom vad varje långivare har för villkor. Om man önskar ta ett företagslån utan UC så är man begränsad till att få ett erbjudande från en långivare per ansökan. Att gå via en låneförmedlare är således ett alternativ till att gå via en långivare. Du får alltså låneerbjudande från upp till 20 långivare med enbart en ansökan.

Dessa låneförmedlare använder sig förvisso av UC, dock tar de enbart en UC per ansökan, oavsett hur många långivare låneförmedlaren samarbetar med. Detta betyder alltså att du kan få låneerbjudande från upp till 20 långivare med enbart en UC, ett bra alternativ för att inte riskera att få väsentligt högre riskklass och lägre kreditrating.

Vad kontrollerar de olika kreditupplysningsföretagen när de bestämmer ett företags kreditvärdighet?

Som vi tidigare nämnt så finns det i huvudsak tre stora aktörer som genomför kreditupplysningar i Sverige. UC, Creditsafe och Bisnode, nedan går vi igenom vad de olika bolagen kontrollerar när en kreditupplysning blir genomförd.

UC - Upplysningscentralen

Upplysningscentralen kontrollerar som standard följande vid en kreditupplysning:

 • Namn, adress och organisationsnummer
 • Betalningsanmärkningar och kreditupplysningsansökningar
 • Skuldsaldo hos Kronofogden
 • Kreditbedömning genom UC:s egen riskklassificering
 • Riskprognos för framtida betalningsförmåga
 • Rekommenderad kreditnivå
 • Historiska riskklasser
 • Senaste registrerade händelser hos UC
 • Styrelse och koncernrelation
 • Bokslut och nyckeltal
 • Övrig intressant ekonomisk information

Creditsafe

Creditsafe har tagit fram en egen riskbedömning som de kallar för Creditsafe Rating, ett kreditvärderingssystem där kreditrisken blir identifierad för företaget som blir kontrollerat. Med en skala på 1 – 100 tar man fram sannolikheten för en konkurs, där 1 betyder högst risk för konkurs och 100 lägst. Följande information används för att ta fram kreditrisken:

 • Koncernstrukturen
 • Företagsinteckningar
 • Kontroll av företagets företrädare
 • Man kontrollerar fastighetsdata över företagets samtliga fastigheter
 • Bokslut från föregående 5-årsperiod
 • Betalningshistorik som företaget genomfört via Creditsafes kunder
 • Årsredovisningar
 • Pågående ärenden hos Bolagsverket
 • Internationell granskning av företaget
 • Aktuellt och historiskt skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten
 • Betalningsanmärkningar

Bisnode

Bisnode använder sig av sitt eget kreditvärderingssystem som går från betyget AAA till C, där AAA är högst kreditvärdighet och C lägst. Information samlar de in från en mängd olika källor som sedan blir till ett betyg, några av dessa källor är:

 • Bolagsverket
 • Kronofogden
 • Länsstyrelsen
 • SCB (Statistiska Central Byrån)
 • Tingsrätter
 • Skatteverket
 • SPAR-registret (Statens personadressregister)
 • Lantmäteriet
 • Samt Bisnodes unika Betalningsindex, där ett nätverk av Bisnodes samarbetspartners delar med sig av ditt företags faktura- och betalningshistorik.

Som synes tar de olika kreditupplysningsföretagen fram likvärdiga uppgifter. Använd dessa uppgifter för att ta ett beslut om ett företagslån utan UC är rätt för dig och ditt företag eller om det vore bättre att ta lånet genom en långivare som använder ett annat upplysningsföretag.

Vilka långivare erbjuder företagslån utan UC?

Vi på Företagslånet.nu försöker i största mån presentera så många långivare som möjligt, under förutsättning att de också når upp till de strikta krav som vi har satt upp för långivarna som vi presenterar på den här webbplatsen.

Med hjälp av vårt verktyg som vi valt att kalla för låneguiden kan man filtrera så att enbart långivare och låneförmedlare som tillåter företagslån utan UC presenteras, detta genom att enkelt bocka i rutan: ”Utan UC”.

Klicka här för att komma till Låneguiden