Företagsleasing – Företagsbil, maskiner och annan utrustning

De flesta som går i tankar att ta företagsleasing vill göra det för att hyra en företagsbil, men det finns även andra användningsområden. Exempelvis för att expandera företagets maskinpark, kontorsutrustning eller andra inventarier. Leasing har även blivit känt som långtidshyra och kan vara ett fördelaktigt sätt att finansiera vissa inköp. Vi går på denna sida igenom företagsleasing.

Vad är leasing?

Leasing är att annat ord för att hyra. Du hyr produkten under en viss period genom en bank eller en annan sorts finansinstitut. Funktionen som du får ut av att kunna nyttja din leasade produkt blir således viktigare än själva ägandet. Hyran betalar du månadsmässigt eller kvartalsmässigt. Du får då möjlighet att bevara finansiella ”muskler” som du kan nyttja till annat.

Leasa bil genom företagsleasing

Operationell leasing kontra Finansiell leasing

Det finns två olika former av leasing, Finansiell och Operationell leasing. Den största skillnaden, dessa två former emellan, är vem som står för risken gällande produktens restvärde efter avtalstidens slut.

Vid finansiell leasing är det du som leasingtagare som tar risken för produktens restvärde vid leasingavtalets slut. Skulle produkten vara värd mindre än beräknat så förlorar du som leasingtagare på det vid försäljning.

Vid operationell leasing är det leasingföretaget som står för risken gällande produktens restvärde vid leasingavtalets utgång. Skulle produkten vara värd mindre än vad man hade beräknat så är det leasingföretaget som förlorar på det vid försäljning av produkten.

Det motsatta gäller givetvis om värdet skulle vara högre vid avtalstidens slut. Alltså, vid finansiell leasing blir du vinnaren vid försäljning och vid operationell leasing så är det leasingföretaget som blir vinnare.

I Sverige är det traditionellt sett vanligare med Finansiell leasing, utomlands är det normalt tvärtom där Operationell leasing står för den vanligaste leasingformen.

Operationell leasing

Liknar en traditionell uthyrning där man betalar en månadshyra för produkten. Där företaget som hyr ut produkten står för underhåll, försäkringar och övriga kostnader som kan uppstå under leasingperioden. Man kan likna det vid en traditionell biluthyrning där försäkring oftast ingår.

Leasingföretaget får tillbaka produkten när leasingavtalet har gått ut och tar då risken för vilket värde produkten har när de får tillbaka den. Om differensen av vad produkten är värd är högre än vad leasingtagaren har betalat under leasingperioden kan produkten säljas med förtjänst. Om produkten är värd mindre riskerar leasingföretaget att bli tvungna att sälja produkten med förlust.

Leasing med operationell form bokförs som en direkt kostnad och tas inte upp i balansräkningen. Eftersom leasingföretaget äger produkten blir produktens värde inte av intresse.

Finansiell leasing

Kan man likna vid ett köp där man betalar av för produkten i och med månadshyran. Skillnaden är att ”köpet” förfaller efter att leasingavtalets tid har gått ut. Man har då två val. Antingen köpa loss produkten från leasingföretaget eller hitta en annan som tar över leasingen. Du som leasingtagare tar således risken för hur värdet på produkten utvecklas under leasingperioden.

Likt vid ett köp av en produkt står du som leasingtagare i detta fall för underhåll, försäkring och andra eventuella utgifter under avtalsperioden som leasing av produkten medför.

Finansiell leasing är en investering, du ska således ta med den i balansräkningen.

Fördelar med företagsleasing

 • Den största fördelen som man brukar ta upp när det kommer till företagsleasing är det faktumet att det lägger en mindre börda på företagets finansiella situation och skapar således större likviditet. Jämfört med om du skulle köpa in samma maskin eller någon annan produkt till företaget.
 • En annan fördel kan också vara om man är i behov av en viss produkt till företaget under en bestämd tidsperiod. Då kan man leasa produkten under den tiden och således potentiellt hålla nere kostnaden jämfört med vad produkten skulle kosta att köpa in.
 • Vid leasing av bil till företaget får man dra av 50% av momsen. Om man skulle köpa samma bil så hade man inte fått dra av någon moms alls. Du kan läsa mer om villkoren hos Skatteverket.

Nackdelar med företagsleasing

 • Något som man kan vara säker på är att det alltid blir billigare för ett företag att köpa in en produkt och betala allt vid inköpstillfället. Jämfört med att leasa samma produkt och då behöva betala extra avgifter som en långtidsuthyrning medför. Sammanfattningsvis; om ditt företag har rätt ekonomiska muskler så gör företaget bäst i att köpa produkten och betala av den direkt.
 • Leasing medför en bindningstid som inte går att avbryta.
 • Se över leasingavtalet noggrant innan du skriver på det och säkerställ att leasingföretaget inte har rätt att ändra räntekostnaderna till orimliga nivåer under avtalstiden.
 • Var försiktig med att leasa produkter som företaget kan ha blivit beroende av efter att avtalstiden har gått ut. Vissa leasingföretag kan välja att höja priset för att lösa ut produkten, rejält.

Kan villkoren ändras under leasingavtalets gång?

I allra flesta fall innehåller leasingavtalen klausuler där det står att leasingföretaget har rätt att ändra på vissa delar av avtalet. Oftast handlar det om att leasingföretaget har rätt att höja räntan om reporäntan, även kallad styrräntan, skulle bli höjd. Eller vid andra omständigheter som är utom leasingföretagets kontroll. Som leasingtagare är det därför viktigt att du hela tiden har koll på leasingavtalet. Detta så att du kan säkerställa att leasingföretaget enbart gör höjningar som är i enlighet med rådande avtal.

Det är även bra att veta vad som står i avtalet för att kunna säkerställa att leasingföretaget sänker räntan om exempelvis reporäntan skulle sjunka.

Som du märker så är det viktigt att läsa igenom avtalet noggrant innan du skriver på det.

Jämför innan du leasar

När du vet vad det är som du vill leasa, hur mycket produkten som du vill leasa kostar och under hur lång tid du önskar leasa det, är det dags att leta upp en bank eller annat finansinstitut som kan erbjuda bäst pris till bäst villkor.

För att få möjlighet att ta del av de bästa erbjudandena har man traditionellt sett behövt höra av sig till flertalet olika banker för att jämföra deras erbjudanden mot varandra. Det är dock en tidsödande metod. I dag har det därför poppat upp jämförelsetjänster som erbjuder just en sådan lösning.

Fakturino är en av dessa aktörer som erbjuder jämförelsetjänst inom företagsleasing, tjänsten är dessutom helt gratis.

Hur fungerar jämförelse av leasingbolag?

Vi går nedan igenom hur en jämförelse av företagsleasingbolag går till hos Fakturino:

 1. Börja med att svara på några frivilliga frågor så gott som det går. Detta för att få så bra och precisa förslag som möjligt.
 2. När din ansökan har kommit in så börjar en budgivning mellan upp till 30 olika banker och finansbolag.
 3. Du ser bankernas olika bud när du är inloggad hos Fakturino.
 4. Läs igenom buden, dess avtal och villkor för att sedan ta ett noggrant genomtänkt beslut. Om du behöver hjälp så finns Fakturinos kundtjänst redo att hjälpa till via livechatt eller telefon.
 5. När du har bestämt dig signerar du ditt avtal med Bank-ID eller Mobilt Bank-ID för att sedan motta din finansiering.