Företagslån till handelsbolag

Det som särställer handelsbolag ifrån andra bolagsformer är främst att det finns mer än en ägare. Detta innebär att du som delägare inte behöver ta ett eget ansvar för företaget utan delar det med delägare. Likt enskild firma kräver inte handelsbolag någon avancerad bokföring eller något startkapital. Som sagt är inte startkapital ett krav för att starta ett handelsbolag, men de flesta som startar ett handelsbolag har behov av kapital för att komma igång. Det är här ett företagslån till handelsbolag kan komma väl till pass.

Handelsbolaget räknas som en egen juridisk person och kan således ha skulder och ingå avtal. Likt en enskild firma så är det dock ägarna av handelsbolaget som är personligt ansvariga för de avtal och skulder som handelsbolaget tar på sig.

På den här sidan tar vi upp frågor som: ”Vad är kravet för att teckna ett företagslån till handelsbolag?”, ”Vem är ytterst ansvarig för handelsbolaget när det finns flera ägare?” och ”Vad är det viktigaste att tänka på när man ska ta ett lån till handelsbolag?”.

Företagslån till handelsbolag

Anledning till att teckna företagslån till handelsbolag

Det kan finnas många anledningar till att man behöva ett företagslån till sitt handelsbolag. Vi radar här upp några olika anledningar som kan ge upphov till ett företagslån:

 • Inköp av lager vid uppstart av ett handelsbolag eller inköp inför perioder vid ökad försäljning som exempelvis julen.
 • Lokalhyra vid uppstart av verksamheten.
 • Inköp av maskiner och inventarier till produktion.
 • Vid ökad efterfrågan kan mer personal och ökat utrymme vara ett behov för att kunna leverera sin produkt. Då kan ett företagslån till handelsbolag komma väl till pass.
 • Uteblivna betalningar ifrån kunder eller minskad orderingång kan vara anledningar till företagslån till handelsbolag. Det är dock viktigt att försäkra sig om att intäkterna kommer vända uppåt så att man kan betala tillbaka lånet framöver.

Vad är kraven för att teckna ett företagslån?

Av naturliga skäl har oftast ett mer etablerat handelsbolag lättare att få ett företagslån till handelsbolag godkänt jämfört med ett nystartat bolag. Det är dock långt ifrån omöjligt för er som har ett nytt handelsbolag att få igenom sitt företagslån. Man måste veta vad långivaren kräver och hur man kan presentera detta på bästa sätt.

Det en bank eller långivare främst tänker på när de ska bevilja ett lån är hur stor risk de tar i och med företagslånet. Det gäller då att som företagare kunna visa att man kommer kunna betala tillbaka sitt företagslån. Detta genom att presentera information om handelsbolaget och ägarna till handelsbolagets privatekonomi.

Att kunna presentera en väl utarbetad affärsplan kommer alltid att vara en faktor som gör att ett företagslån till handelsbolag går igenom. Affärsplanen bör vara detaljerad och realistisk. I den presenterar man hur handelsbolaget kommer tjäna sina pengar och hur man ska förverkliga sina idéer.

Med en bra affärsplan tillkommer även en väl utarbetad budget för det kommande året. Med er budget visar ni långivaren att ni har förmågan att förutse bolagets framtida ekonomiska situation. Budgeten bör vara realistisk, varken ni eller banken blir gynnade av en missvisande budget som är alldeles för optimistisk.

När det kommer till budget är det lättare för ett mer etablerat handelsbolag att gå tillbaka och kolla på siffror ifrån föregående år för att lägga kommande budget. En långivare ser det även som väldigt positivt att kunna se siffror ifrån föregående år. Detta för att kunna se bolagets omsättning och vinstmarginaler för att på så sätt försäkra sig om att ett företagslån till handelsbolaget innebär en låg risk.

Lista över kraven för att kunna teckna ett företagslån

Här presenterar vi även en lista på krav som långivaren kan tänkas ha inför ett företagslån till handelsbolag. Kraven är generella och gäller inte nödvändigtvis för alla banker som erbjuder företagslån:

 • Med affärsplan, budget, balansräkningar och årsredovisningar kan ni visa på handelsbolagets förmåga att betala av företagslånet.
 • Ett ordentligt, regelbundet kassaflöde med in- och utbetalningar ur firman.
 • Att summan på lånet är rimligt, företagslånet bör inte vara för stort sett till bolagets nuvarande storlek och omsättning. Ett realistiskt belopp ökar chanserna att få igenom lånet.
 • Att kunna visa vad man ska använda lånet till. Ett extra plus är om man som låntagare kan visa på att lånet ska gå till en investering som i framtiden kommer generera intäkter. Vilket man i sin tur kommer kunna använda för att betala tillbaka lånet.
 • Genom kreditupplysning visar handelsbolaget och bolagsmännen att de har och har haft god ekonomi utan obetalda skulder.
 • Om delägarna har gått in med kontantinsatser kommer man kunna använda det som säkerhet, om lånet inte skulle gå att betala tillbaka.
 • Fullständiga uppgifter vid ansökan påskyndar processen och visar att man kör med öppna kort.

Ovanstående villkor kräver de flesta långivare. Om ni följer dessa är ni en god bit på väg att få företagslånet godkänt. De flesta långivare har dock även specifika krav för att godkänna ett lån. Vissa kräver att handelsbolaget ska ha varit verksamt en viss tid medan andra nöjer sig med att man kan visa på en god affärsplan, budget och affärsidé för att godkänna företagslånet.

Handelsbolag delat ägande

Ökad möjlighet till företagslån till handelsbolag

För att öka chanserna att kunna få ett lån till bolaget finns det fler saker som man kan tänka på och genomföra, exempelvis:

 • Att kunna erbjuda säkerhet för lånet genom till exempel pantsättning av fastigheter eller varulager. Pantsättning ökar inte enbart chanserna till företagslån, det ökar även möjligheten att sänka räntan på själva företagslånet.
 • Genom att ha en revisor i handelsbolaget visar man långivaren att man är seriös. Även att bolagets ekonomi överses av en expert inom det ekonomiska området. Det skapar en trygghet åt långivaren att man kommer kunna betala tillbaka företagslånet.

Personliga tillgångar i form av privata bostäder, bilar, sommarstugor etc. kan man även erbjuda som säkerhet vid ett företagslån till handelsbolag. Det är dock viktigt att tänka på att dessa tillgångar kan bli utmätta av banken om företagslånet inte skulle kunna bli betalt. Vilket självklart skulle kunna skapa oerhörda konsekvenser för en persons privatliv. Använd således detta alternativ med stor försiktighet och tänk noga igenom innan privata tillgångar pantsätts.

Man kan även använda sig av borgenär när man begär företagslån till handelsbolag. Att använda sig av personlig borgen innebär att personen som går i borgen för företagslånet går i god för att lånet kommer att kunna bli återbetalt. Skulle lånet inte bli återbetalt är det upp till borgenären att betala för lånet i fråga. De avtal som man ingår i ett handelsbolag är dock redan personligt ålagda de som äger handelsbolaget. Ni som äger handelsbolaget har med andra ord redan gått i borgen för de avtal som ni har ingått.

Vad blir kostnaden för ett företagslån till handelsbolag?

Vad det kostar att ta ett lån till handelsbolag beror på ett antal olika faktorer, den största faktorn är vilken ränta bolaget får. En hög ränta betyder högre kostnad. Lånet ska även bli avbetalt med amortering, det gör man på en månatlig basis. Hur hög månadskostnaden blir beror på hur lång löptid man har. En längre löptid betyder mindre kostnad per månad men lånet blir dyrare totalt sett.

Räntan blir satt med hjälp av en rad olika faktorer, marknadsräntan är en av dessa. Marknadsräntan går upp och ned, väljer man en rörlig ränta på sitt lån följer man marknadsräntans svängningar. Väljer man i stället en fast ränta så får man en bestämd ränta som löper över tid.

En annan faktor som påverkar räntans nivå är vilken risk långivaren anser sig ta i och med ert företagslån. Har handelsbolaget ett stabilt kassaflöde så kan det innebära en mindre risk för långivaren och då ge en sänkt ränta på företagslånet. Ett nystartat handelsbolag som inte har fått igång ett stadigt kassaflöde innebär således en större risk och får därför högre ränta. Att kunna erbjuda banken säkerhet och en revisor är även det faktorer som kan leda till lägre ränta på företagslånet. Utöver ränta tillkommer det även uppläggningsavgifter och aviavgifter hos de flesta långivarna.

Vissa banker erbjuder fast månadsavgift i stället för ränta och tilläggsavgifter. Handelsbolaget betalar då en viss summa för lånet varje månad, det löper ända tills löptiden går ut. Storleken på månadsbeloppet beror då på lånets storlek, återbetalningstiden, bolagets kreditvärdighet och omsättning.

Hos oss finns det en sida som enbart handlar om ränta på företagslån.

Du hittar bäst villkor hos oss genom att jämföra långivare

Du hittar bäst villkor hos oss genom att jämföra långivare
Det finns väldigt många aktörer på marknaden, alla med sina för- och nackdelar. Det är därför klokt att jämföra långivarnas erbjudanden för att kunna få den allra bästa räntan på företagslån till handelsbolag. Vissa långivare är villiga att låna ut till större risk än andra. Med vårt verktyg Låneguiden kan man snabbt jämföra erbjudanden ifrån de största långivarna, jämföra lånebelopp och löptid. Under respektive långivare finns mer ingående information, deras låneerbjudande och villkor.