Personlig borgen

Företagslånet.nu går vi igenom vad det innebär att gå i borgen för ett företagslån. Vilka för- och nackdelar som finns med att gå i personlig borgen. Men också vad som är viktigt att tänka på när man funderar på att gå i borgen för ett lån.

Som borgensman går man i borgen för låntagaren och förbinder sig således att betala för lånet om låntagaren inte kan uppfylla de krav på betalning som långivaren kräver enligt avtal. Detta innebär självklart en risk för både låntagaren och borgensmannen. Eftersom långivaren har rätten på sin sida enligt avtalet som man har slutit i och med företagslånet.

personlig borgen

Olika ord som är bra att känna till inom borgen

Det finns vissa ord som är bra att känna till som är knutet till borgen. Vi går nedan igenom dessa i bokstavsordning:

 • Avtalsfrihet – Ansvaret för borgen kan vara tidsbegränsat eller gälla upp till ett visst belopp. Även kallat borgensansvar. Att borgen kan vara tidsbegränsad innebär att man måste framställa kravet emot en borgensman innan ett visst datum. Att det kan gälla upp till ett visst belopp innebär att borgensmannen går i god för skulden upp till ett visst belopp. Borgensmannen tar således inte på sig ansvaret för hela lånebeloppet.
 • Bankgaranti – Innebär att banken går i borgen för ett lån, likt en borgensman. För att banken ska gå med på detta kräver banken att den som tar lånet, gäldenären, undertecknar en motförbindelse. Gäldenären måste ställa en säkerhet motsvarande det belopp som bankgarantin gäller.
 • Borgen – En fysisk person eller en juridisk person tar på sig ett ekonomiskt ansvar för någon annans företagslån i detta fall. Den som går i borgen för någon går i god för att betalning av företagslånet kommer att ske enligt avtal.
 • Borgensman – Namn för den person, juridisk eller fysisk, som går i borgen för i detta fall ett företagslån.
 • Borgenär – Den som har lånat ut pengar till någon och har en fordran mot denne. I detta fall långivaren eller banken.
 • Efterborgen – En borgensman som går i god för borgensmannen. Ett extra led i borgen för att säkra upp ytterligare för långivaren. Krav för efterborgen kan inte ske förrän borgenären har bevisat att borgensmannen inte kan betala.
 • Gäldenär – Någon som har en skuld till en annan. I vårt fall är det företagaren som är gäldenär gentemot långivaren eller banken.

Vem går i personlig borgen?

När det gäller företagslån är det oftast firmatecknaren eller ägaren som går i personlig borgen för lånet. Ägaren tar då på sig ansvaret för att hen kommer betala tillbaka lånet.

Det kan även vara någon annan utomstående som går i personlig borgen för lånet. Oftast är det någon nära anhörig, det kan vara en förälder, syskon, man, hustru eller sambo. Det kan även vara en släkting. Det är viktigt att en som går i personlig borgen är införstådd med ansvaret och riskerna som personlig borgen innebär.

Saker att tänka på innan någon går i borgen

Nedan presenterar vi en lista på saker som är viktiga att tänka på innan någon går i borgen:

 • Lånet som du går i borgen för räknas som en utgift för dig som person. Det innebär att det kan bli svårt för dig att ta egna lån i framtiden. Om din ekonomi inte tillåter det vill säga.
 • Gå inte i borgen för mer än vad du har råd med. Ett lån på höga belopp kan få stora konsekvenser för din privata ekonomi framöver.
 • Vissa långivare erbjuder dig som borgensman att enbart gå i borgen för en del av lånet. Vissa banker tillåter även flera borgensmän som delar upp ansvaret för lånet.
 • Låneskydd kan vara ett klokt val om långivaren erbjuder det. Låneskydd är en försäkring om borgensman eller gäldenär skulle bli långtidssjukskriven eller arbetslös.

Kan vem som helst gå i borgen?

Överlag så är det så att den som är villig att gå i borgen och som är kreditvärdig, får gå i borgen. Vi går nedan igenom vad kreditvärdighet är.

Långivaren genomför alltid en kreditprövning på tilltänkt borgensman innan en bank eller långivare accepterar den tilltänkte borgensmannen. Man tittar då på den tilltänkte borgensmannens kreditvärdighet, alltså personens förmåga att betala för sina skulder. Man kontrollerar då personens ekonomiska situation som helhet, kontroll av inkomst och vilka utgifter som finns i form av lån och övriga krediter. Har eller har borgensmannen haft krediter hos andra aktörer som har blivit till betalningsanmärkningar så brukar detta vara skäl nog för att inte acceptera den personen som borgensman. Personen är alltså inte tillräckligt kreditvärdig.

Om banken eller långivaren anser att personens kreditvärdighet är tillräckligt god och även innebär en säkerhet för företagslånet så blir hen accepterad som borgensman. Allt handlar om att långivaren ska känna sig trygg i att borgensmannen kan betala tillbaka skulden, om gäldenären inte skulle kunna göra det.

Det är viktigt att som borgensman vara medveten att ens kreditvärdighet sjunker i och med att man går i borgen för ett företagslån. Vilket kan få konsekvenser vid framtida kreditprövningar för borgensmannens räkning. Som borgensman kan man även begära att få löpande information från långivaren gällande företagslånet. Exempelvis att kredittagaren sköter sina inbetalningar för lånet så att man som borgensman vet sina risker i och med lånet.

Kan flera gå ihop som borgensmän?

Vissa långivare godtar att det är flera borgensmän som är med och delar på ansvaret. Det kan ske antingen genom delat ansvar, där man specificerar hur stor andel av företagslånet som var och en av borgensmännen tar sig an av skulden. Eller solidariskt ansvar, där banken eller långivaren kan kräva borgenssumman av vem som helst av borgensmännen.

Rätt till regress – Regressrätt

Som borgensman har man alltid regressrätt gentemot den som tar företagslånet. Skulle borgensmannen bli tvungen att betala borgen till långivaren så har denne rätt att kräva tillbaka den summa pengar ifrån kredittagaren, om/när den får tillgång till borgenssumman. Det kallar man för regressrätt.

Kan man ta ett företagslån utan personlig borgen?

Det kan låta osannolikt för företagare som har tagit lån längre bak i tiden, då det i regel var så att man åtminstone var tvungen att sätta något i pant för att få ta ett företagslån. Konkurrensen på företagslånemarknaden har dock gjort så att vissa aktörer faktiskt erbjuder lån utan personlig borgen. En konkurrenskraftig marknad gynnar alltid konsumenten, så även i detta fall. Det kan därför vara klokt att åtminstone se över vilka erbjudanden som olika långivare har om behovet finns. Man binder sig inte till något förrän avtal är påskrivet.

Företagslån med Personlig Borgen

Nutidens företagslån innebär nya möjligheter med låg risk

Konkurrensen på lånemarknaden har öppnat nya möjligheter för företagare att ta lån. Möjligheter som lånemarknaden ansåg som omöjliga för bara 5-10 år sedan. Digitaliseringen är till stor del att tacka för detta. Med smidig och snabb låneansökan har man kunnat sänka kostnaderna för långivarna. I dag kan man ansöka om ett företagslån online på förmiddagen för att sedan ha pengarna på sitt konto samma dag. Genom att använda sig av en låneförmedlare kan man jämföra de olika lånen för att få en så attraktiv ränta som möjligt. Om något av erbjudandena känns rätt signerar man avtalet enkelt med Mobilt BankID. Genom att signera med sitt Mobila BankID för företagslånet har man kunnat korta ned behandlingstiden ytterligare. För att kunna erbjuda verkligt snabba företagslån.
Långivarna anser att risken med företagslån till nya, mindre företag har minskat. Detta genom att marknadsekonomin i stort har gått bättre för varje år. Att ett mindre företag i dagsläget skulle gå i konkurs anser långivarna överlag som liten. De är därför mer villiga att erbjuda företagslån i form av så kallad företagskredit. En enkel modell som innebär att företag betalar ränta och månadsavgift, likt en privatperson som använder kredit via sitt kreditkort. Man slipper även att gå i personlig borgen.
Att slippa be någon nära anhörig att gå i personlig borgen för en när man ska ta ett företagslån är självklart en fördel, då många känner att det känns fel att sätta andras pengar på spel för ens eget företagande. En frihet och flexibilitet som har blivit populärt under senare år men som samtidigt betyder ökat personligt ansvar för låntagaren.

Medlåntagare – ett alternativ till borgen

Som ordet låter så är medlåntagare en person som är med som en slags delägare i lånet. En medlåntagare är inte delägare i det som man använder lånet till utan enbart i själva lånet. Som medlåntagare öppnar man ofta upp för bättre räntor och villkor än om man står själv som låntagare.

Större konkurrens innebär att man bör använda sig av större försiktighet

Det stora antalet aktörer av långivare på marknaden har som sagt öppnat upp för bättre räntor, avgifter och villkor för dig som låntagare. Men det innebär även att man bör vara mer noggrann när man väljer sin långivare. Det finns även oseriösa aktörer som exempelvis kan bädda in lånevillkor som inte står skrivet i klartext vid tecknade av avtal. På Företagslånet.nu länkar vi till olika tjänster där användare kan sätta omdöme över de långivare som de har använt sig utav. Exempelvis Trustpilot, för att i största mån ge information om hur bra och seriös långivaren är.
Det kan även vara en god idé att anlita en juridiskt kunnig person som hjälper till vid tecknade av avtal. För att verkligen säkerställa att avtalet är korrekt och inte har några ”gömda” klausuler. En kostnad som kan kännas onödig vid företagslån men som kan betala sig i slutändan.