Hur funkar ränta på företagslån?

Likt vanliga banker så vill även de kreditgivare som lånar ut pengar till ett företag ha något betalt för detta. Betalningen sker vanligtvis via en räntesats satt till en viss procent. Men det förekommer även de kreditgivare som lånar ut till en fast månadsavgift. Oavsett vilket alternativ man som företagare väljer är det viktigt att veta att ett företagslån alltid innebär kostnader för företaget. Vi på Företagslånet.nu går igenom all tänkbar information som kan vara av nytta när det gäller avgifter vid ett företagslån. Så som om ränta eller en fast månadsavgift är det rätta valet för just ditt företag. Och om det är bäst med en bunden eller rörlig ränta.

Ränta på företagslån

Kan alla få individuell ränta eller måste vissa nöja sig med en fast ränta?

De flesta som ansöker om företagslån har möjlighet att få en individuellt satt ränta, det beror på vilken långivare man väljer. Det är dock inte en fördel med en individuellt satt ränta för alla. De som oftast blir gynnade av en individuellt satt ränta är de företag som har en lång historik inom företagandet, med ett företag som har varit registrerat länge. Under dessa år bör företaget alltid skött sin ekonomi ordentligt utan några betalningsanmärkningar och har/har haft en god ekonomi med bra lönsamhet.

De flesta långivare erbjuder individuell räntesättning men det finns undantag där fast ränta på företagslån förekommer. Överlag är det så att en fast ränta innebär en högre ränta. Det kan dessvärre vara det alternativet som vissa måste välja om de har ett ungt företag som inte har hunnit bygga upp en god ekonomi. Eller för dem som har haft betalningsanmärkningar.

Den effektiva årsräntan är den viktigaste siffran

Långivare kan välja att ange sin ränta antingen i form av månadsränta eller årsränta. Du som kund kan betala samma oavsett vilken form långivaren anger. Det kan dock göra det svårare för dig som kund att jämföra då månadsräntan kan ligga på till exempel 3 procent, medan årsräntan kan vara på 14 procent. Den siffran visar bara själva räntan och tar inte med andra avgifter så som uppläggnings- eller aviavgifter.

Den effektiva räntan innefattar alla avgifter och kostnader. Det är ett enklare sätt för dig som kund att få reda på exakt vad den slutliga årsavgiften blir med allt inkluderat.

Tyvärr så finns det inget krav på långivare att skriva den effektiva räntan. Många väljer därför att inte skriva ut den, då finansbolagen självklart vill ange en så låg ränta som möjligt, för att attrahera fler kunder.

Glöm dock inte att ta reda på den faktiska, effektiva årsräntan.

Låneförmedlare hjälper till att jämföra olika finansbolags erbjudanden

Det är mycket att tänka på när man ska ansöka om företagslån. Fast räntesättning eller individuell? Månadsränta eller årsränta? Det blir inte lättare av att man sällan anger den effektiva räntan. För att få en bild av vad den exakta kostnaden för ett företagslån blir måste man begära offert ifrån de olika finansbolagen som erbjuder dessa tjänster. Under de senaste åren har det kommit ut tjänster på marknaden som hjälper företag som söker lån att ta in offerter ifrån olika finansbolag, så kallade låneförmedlare. I vår listar hittar du många av dessa i topp. Det är gratistjänster som hjälper dig att jämföra offerter ifrån olika finansbolag: Krea, Fakturino, Lendo.

Vad avgör hur hög räntan blir på ett företagslån?

Den första faktorn som avgör hur hög räntan för ett företagslån blir är om man har fast eller individuell räntesättning. Om det är en individuell räntesättning som är aktuell, så är det företagets ekonomi som till viss del styr hur hög räntan blir.

I övrigt är det marknadsräntan som styr, även kallad reporäntan. Reporäntan är den kostnad som långivarna betalar staten för att få låna pengar av dem. Långivaren fungerar alltså som en mellanhand mellan staten och dig som företagare. De sätter räntan efter hur stor kostnad de i sin tur behöver betala för att låna pengar ifrån staten.

Om man ska summera det hela kan man säga att räntan blir styrd av marknadsräntan och även hur risknivån ser ut för ditt företag. Ett företag som är ungt och som inte har hunnit bygga upp sin ekonomi kan erbjuda trygghet till banken genom att gå in med säkerhet genom till exempel varulager eller fastigheter. Marknadsräntan kan man ta sig an med olika alternativ i form av rörlig eller fast ränta.

Rörlig ränta

Rörlig Ränta Graf

Den rörliga räntan styrs av marknadsräntan som i sin tur styrs utifrån Riksbankens reporänta, som i sin tur styrs utifrån konjunkturläget i Sverige. Det kan låta invecklat men enkelt förklarat kan man säga att om landet går bra så går även räntorna ner. Tror man att Sverige, rent ekonomiskt, kommer gå bra när man ska ta ett företagslån kan det vara en god idé att välja ett företagslån med rörlig ränta. Justeringarna sker inte från dag till dag, som övrig marknad. Utan den blir justerad antingen månadsvis eller kvartalsvis, vilket du och din långivare kommer överens om. Under den månaden (eller kvartalet) kan räntan till exempel ha gått upp med en procentenhet. Eller ha gått ner en procentenhet, beroende på hur konjunkturläget ser ut då.

– Vilka är fördelarna med rörlig ränta?

 • Rörlig ränta är en mer flexibel lösning. Då man när som helst kan binda en rörlig ränta, vice versa går alltså inte.
 • Den har överlag kortare bindningstid. Vilket gör det möjligt att lösa lånet utan kostnad om det finns behov och möjlighet för det.
 • En av de största fördelarna är att det historiskt sätt är det mest lönsamma alternativet.
 • Möjligheten att spara pengar om räntan sjunker och då få en lägre månadskostnad.

– Vilka är nackdelarna med rörlig ränta?

 • En buffert om räntan skulle bli höjd är ett måste så man kan betala vid eventuellt tuffare tider.
 • Tänk på att räntan kan höjas fort, håll därför noggrann koll på marknaden och marknadsräntan.
 • Man kan inte på förhand veta vad räntan kommer bli, man riskerar därför en framtida höjning.

Fast ränta

Fast Ränta Graf

Fast ränta är således det motsatta till rörlig ränta. Du får en fast månadskostnad genom en bestämd räntesats som gäller under en bestämd tid. Beroende på lånets storlek kan tiden variera men är vanligtvis mellan 1-5 år. Skulle du till exempel lösa ett företagslån med 6% ränta så kommer du ha samma ränta under hela avtalstiden. Det blir en del av ett säkert sätt att veta vilken månadskostnad företaget kommer ha. Skulle det vara så att du som företagare vill betala av företagslånet i förtid, så har långivaren rätt att ta ut ränteskillnadsersättning för återstående tid på avtalet.

– Vilka är fördelarna med fast ränta?

 • Skulle marknadsräntan stiga över din bundna ränta så betalar du mindre än vad du hade gjort om du hade haft en rörlig ränta.
 • Du får möjlighet att räkna ut exakt vad kostnaden för lånet blir, vilket inte är möjligt med en rörlig ränta.
 • Att slippa oron för att räntan ska gå upp kan göra att man sover bättre på nätterna.
 • En av de största fördelarna med en bunden ränta är att du kan räkna ut en exakt månadskostnad. Du kan alltså känna dig trygg i att räntan inte kommer stiga.

– Vilka är nackdelarna med en fast ränta?

 • Långivaren kan kräva avgift om du skulle vilja säga upp företagslånet i förtid, eller om du vill betala av lite extra.

 • Möjligheten att marknadsräntan går ner är något som du även går miste om med bunden ränta.

 • Långivare begär ofta en premie för att erbjuda fast ränta.

Lån med räntetak

Företagslån med räntetak är som det låter. Ett lån där man kan ta del av marknadsräntans eventuella sänkningar men inte behöver oroa sig för chockhöjningar, då man lägger ett tak. Om räntan till exempel ligger på 4% kan taket bli lagt till 5%. Det betyder alltså att räntan max kan bli höjd till 5% i det exemplet.

– Vilka är fördelarna med räntetak?

 • Du vet vilken maxränta som företagslånet kan hamna på och kan budgetera efter det.
 • Du får ta del av eventuella räntesänkningar utan risk för höjningar.
 • De största fördelarna med lån med räntetak är att du kan ta del av eventuella sänkningar av marknadsräntan utan att riskera chockhöjningar. Kontrollera dock noga hur stor premien blir.

– Vilka är nackdelarna med räntetak?

 • Man betalar ofta en relativt hög premie för att ta ett lån med räntetak, som i övrigt är ett fördelaktigt lån.
 • Likt lån med fast ränta så blir räntan bunden under 1-5 år.

Företagslån utan ränta

Räntefria företagslån är inte utan avgifter. Vad långivaren syftar på när de säger att lånen är räntefria är just det, att de inte har någon ränta. Det tillkommer dock andra avgifter som väger upp för räntan som andra företagslån har.  Man kan säga att den nominella räntan är på 0% men den effektiva räntan är inte det.

När det gäller räntefria företagslån så tar man ofta ut avgiften genom en fast avgift som man betalar varje månad. I denna avgift så ingår både avbetalning (amortering) och kostnad för lånet. Kostnaden i det här fallet blir motsvarigheten till många andra låns räntor. Räntan är och kommer vara densamma oavsett hur ränteläget ser ut genom marknadsräntan. Företagets ekonomiska förutsättningar genom likvida medel, fastigheter eller varulager spelar inte heller någon roll.

Hur högt månadsbeloppet blir beror på hur lång avbetalningstid du som företagare väljer. En kort avbetalningstid innebär ofta en högre månadsavgift men kostar ofta mindre totalt sett. Det eftersom antalet månadsavgifter blir färre än vad en längre avbetalningstid innebär. Medan en längre avbetalningstid ofta innebär en lägre månadskostnad men som kostar mer totalt sett eftersom antal månadsavgifter blir fler.

– Vilka är fördelarna med företagslån utan ränta?

 • Du ser direkt, svart på vitt, vad kostnaden för ditt företagslån kommer bli och kan budgetera efter det. Lånekostnadens osäkerhet kommer inte hålla dig vaken om natten.
 • Genom att gå in på en långivares hemsida kan du få se siffrorna direkt utan att behöva skicka en offertförfrågan.

– Vilka är nackdelarna med företagslån utan ränta?

 • Man får inte ta del av marknadsräntans eventuella sänkningar.
 • Avgifterna är desamma oavsett företagets ekonomiska situation vilket kan missgynna ett företag med god ekonomi.