Trendbrott för lån med syfte att finansiera likviditet

  • Inläggsförfattare:
Efterfrågan på likviditetslån minskar
Ett trendbrott gällande företagslån ämnade likviditetsfinansiering är nu här.

Efter fortsatt hög andel av företagslån med likviditetshöjande syfte ser låneförmedlaren Lendo nu ett trendbrott. Andelen ansökningar som är ämnade att finansiera likviditet ligger nu på 28%, cirka var tredje låneansökan. En så pass låg siffra har inte Lendo sett sedan vecka 11, vilket indikerar på att nivån potentiellt kommer sjunka till vad man kan anse vara normala nivåer. Detta till förmån för expansionsrelaterade syften, vilket hör till normen hos nämnda låneförmedlare.

Toppen i år var vecka 12 då hela 46% av alla låneansökningar skulle finansiera likviditetsbrist.

Vi ser i vår data att andelen ansökta likviditetslån från småföretag ligger kvar på en ovanlig hög nivå kring 30 % sedan sex veckor tillbaka, men nu verkar toppen vara nådd. En minskad andel ansökningar för likviditetslån kan tyda på att många småföretagare tror att det är svårt att beviljas finansiering för likviditet och därför anger att pengarna ska användas till något annat. Det kan även vara så att behovet av likviditetsfinansiering minskar till förmån för andra finansieringsbehov

Amir Omed, produktägare för Företagslån på Lendo

I pressmeddelandet finns även att läsa inom vilka branscher som låneansökan har ökat mest, samt i vilka branscher det har minskat. Inom byggbranschen har ansökningarna ökat från 14% vecka 8 till 20% vecka 17. Medan hotell- och restaurangbranschen har varit uppe och vänt på 18% vecka 13, men är nu tillbaka på hyfsat normala 12%.