Uppstartslån – Lån till nya firmatecknare

Det är ingen nyhet att man som nystartad företagare kan ha det svårt att få ett företagslån beviljat. Det kan verka märkligt då det oftast är i en uppstartsprocess som behovet av finansiering är som störst. Om man får avslag på en låneansökan betyder det inte per automatik att affärsidén är dålig och därför inte värd att finansiera. Den största anledningen till att banker väljer att göra avslag på en låneansökan ifrån ett nytt företag är att företaget inte kan visa på att affärsidén och affärsplanen kommer fungera och innebär därför en högre risk.

Ett alternativ till ett konventionellt företagslån för ett nystartat företag kan vara ett uppstartslån. På den här sidan ger vi information om vad som kan vara bra att veta inför ett uppstartslån och vad du behöver tänka på innan du ansöker. Vi går även igenom allmänna tips och råd för att förbättra möjligheterna för dig som ny företagare att få igenom ett företagslån.

Företagslån till uppstarten

Vad är uppstartslånet?

Med finns olika benämningar på uppstartslån, vissa väljer att kalla alla sorters företagslån som man ger till en ny företagare för uppstartslån. Det vi på den här sidan avser med uppstartslån är det låneerbjudande som Marginalen Bank i samarbete med NyföretagarCentrum erbjuder till förmånliga villkor i jämförelse med vanliga företagslån. Möjligheten till att erbjuda detta lån har tillkommit genom att Europeiska Investeringsfonden (EIF) har erbjudit en så kallad mikrogaranti.

Den Europeiska unionen vill gynna nyföretagande och entreprenörskap genom EIF och på så sätt öka sysselsättningsgraden i medlemsländerna.

Mer info om Europeiska investeringsfonden (EIF)

EIF är en myndighet inom den europeiska unionen, en av deras målsättningar är att stödja hela Europas små och medelstora företag. Detta vill man uppnå genom att öka möjligheten att ta ett företagslån inom alla medlemsländer. Det fina med EIF är att den omfattas av en garanti, även kallat EIF-mikrogarantin, som i sin tur är en del av EaSI (programmet för sysselsättning och social innovation). EaSI jobbar med att ge en högre sysselsättningsgrad i alla medlemsländer genom att erbjuda mer stöd inom entreprenörskap, forskning, utveckling, tillväxt och innovation.

Hur söker man uppstartslånet?

Ansökan börjar med att man som nyföretagare tar kontakt med sitt lokala NyföretagarCentrum-kontor och bokar ett möte. Tillsammans med en rådgivare går ni sedan igenom din affärsidé och affärsplan, du presenterar dina tankar och idéer och bollar sedan fram och tillbaka för att förfina affärsidén och affärsplanen. När ni båda är nöjda så skickas affärsplanen till Marginalen Bank som sedan tar beslut om lånet beviljas eller avslås.

Vad är villkoren för att söka uppstartslånet?

För att det ska vara lönt att ta kontakt med NyföretagarCentrum med din affärsplan och affärsidé i ärende om ett uppstartslån krävs det att följande villkor uppfylls:

  • Du måste ha ett registrerat företag inom någon av följande bolagsformer: aktiebolag, enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag. NyföretagarCentrum kan även hjälpa dig med en sådan registrering.
  • Företaget får inte ha mer än 9 anställda eller en omsättning över 20 miljoner kronor.
  • Ditt företag får inte ha gjort något bokslut, detta eftersom uppstartslånet vänder sig till just nystartade företag som inte har gjort sitt första bokslut.
  • Det är en fördel om du inte har några betalningsanmärkningar sedan tidigare.

Fakta om uppstartslånet

 Lånebelopp100 000 – 250 000 kronor
 Återbetalningstid2 – 4 år
 ÅrsräntaFrån 6,5% rörlig ränta
 Uppläggningsavgift1% av lånebelopp
 Aviavgift15 kronor per månad
 Påminnelseavgift60 kronor
 Förseningsavgift175 kronor
 DröjsmålsräntaExisterande ränta plus 5%

Vad blir kostnaden för ett uppstartslån?

I likhet med andra lån så är det ränta och andra avgifter på uppstartslånet. Det som avgör hur hög räntan på ditt lån blir är det rådande ränteläget men också hur ditt företags individuella förutsättningar ser ut. Marginalen Bank utgår dock ifrån en 6,50% årsränta och avgifter i form av uppläggningsavgift och aviavgifter.

Jämfört med ett vanligt företagslån får du som ny företagare en bättre ränta och en större chans till att få din ansökan om lån beviljad genom EIF.

Vad är skillnaden mellan ett uppstartslån och ett vanligt företagslån?

  • En av skillnaderna vad det gäller villkor för ett uppstartslån jämfört med ett företagslån är att borgen endast utgör 20% av lånesumman i ett uppstartslån. Mer ingående innebär det att du enbart kan bli skyldig att betala 20% av lånesumman av företaget inte skulle kunna betala av sina skulder i slutändan. Exempelvis så skulle företaget bli betalningsskyldig för 20 000 kronor om du tecknar ett uppstartslån på 100 000 kronor.
    I ett vanligt företagslån avser borgen hela lånesumman.
  • Jämfört med företagslån blir överlag även räntan låg i ett uppstartslån.
  • Längre löptid.
  • Rådgivning och stöd när du ska göra din ansökan.